پاورپوینت درس پنجم راه نیک بختی فارسی پایه هشتم

پاورپوینت درس 5 فارسی پایه هشتم

پاورپوینت درس پنجم راه نیک بختی فارسی پایه هشتم

پاورپوینت درس 5 راه نیک بختی فارسی پایه هشتم

پاورپوینت درس پنجم فارسی پایه هشتم

درس پنجم 5
راهِ نیک بختی
یکی از مهار تهای اصلی زبان«خواندن» است خواندن چند گام دارد:
شناخت نشانه ها و کلمات
بازخوانی یا تلفّظ واژه
مطابقت دادن شکل کلمه با تلفّظ آن
خوانشِ درست متن
توجّه به حسّ و حال متن و رعایت آن
تشخیص معنا و درک پیام متن
بنابراین، خواندنِ مؤثر، آن است که پس از طی این مراحل، ما را به درک و دریافت درستی از نوشته برساند.
هر متن به تناسب درون مایۀ خود، ویژگی وخصوصیتی دارد که آن را از متن های دیگر، جدا می سازد.
متن حماسی با حالت پهلوانی و پیکارگرانه خوانده می شود و متنی که ستایش و نیایش پروردگاررا بازگو می کند، با حالت فروتنی و خاکساری خوانده می شود.

aval darse 5 farsi hashtomاسلایدمعرفی پاورپوینت درس پنجم راه نیک بختی فارسی پایه هشتم

aval darse 5 farsi hashtomاسلایدمعرفی پاورپوینت درس پنجم راه نیک بختی فارسی پایه هشتم

 پاورپوینت درس پنجم راه نیک بختی فارسی پایه هشتم nemone darse 5 farsi hashtom

پاورپوینت درس پنجم راه نیک بختی فارسی پایه هشتم

این پاورپوینت در 14 اسلاید تنظیم شده است که شامل اسلاید معرفی ،اسلایدهای متن کتاب به صورت دقیق وکامل همراه با شعر ،خودارزیابی همراه با جواب ،دانش ادبی ،گفتگو،فعالیت های نوشتاری همراه با جواب بدون هیچ گونه کسر و اضافه ای با طراحی و افکت های عالی .اسلاید تشکر و پایانی .کاملاً تایپ شده وقابل ویرایش.

حجم فایل 268 کیلوبایت


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط