پاورپوینت درس 9 ایرانی متحد و یکپارچه مطالعات اجتماعی نهم

پاورپوینت درس9مطالعات اجتماعی نهم

پاورپوینت درس 9 ایرانی متحد و یکپارچه مطالعات اجتماعی نهم

پاورپوینت درس9ایرانی متحد و یکپارچه مطالعات اجتماعی نهم

پاورپوینت درس نهم ایرانی متحد و یکپارچه مطالعات اجتماعی نهم

فصل 5
در کتاب مطالعات اجتماعی پایهٔ هشتم خواندید که پس از سقوط ساسانیان،کشور ما حدود 9 قرن سرزمینی یکپارچه نبود و اتحاد سیاسی و اجتماعی مناسبی نداشت؛ اما در ابتدای قرن دهم هجری،یک خاندان ایرانی به نام صفویان بر سراسرایران حاکم شد. حکومت صفوی علاوه براینکه ایران را از نظر جغرافیایی و سیاسی یکپارچه کرد، وحدت اجتماعی ایرانیان را نیزتقویت کرد. در دوره صفویه روابط سیاسی و تجاری ایران با سایر کشورها گسترش یافت. همچنین با رسمیت یافتن مذهب شیعه و گسترش معارف شیعی تغییرات فرهنگی واجتماعی مهمی در ایران آغاز شد. در این دوره اقتصاد و فرهنگ ایران رشد و گسترش زیادی یافت.
شما با مطالعۀ این فصل و انجام دادن فعاّلیت های آن پی می برید که:
1 دوره صفویه در تاریخ ایران چه اهمیتی دارد؛
2 صفویان کشور را چگونه اداره می کرده اند؛
3 روابط سیاسی و تجاری ایران با دیگر کشورها در دوره صفویه چگونه بوده است؛
4 جامعه، اقتصاد و فرهنگ ایران در عصر صفوی چه وضعیتی داشته است

درس 9
ایرانی متحد و یکپارچه

اوضاع سیاسی ایران هنگام تأسیس حکومت صفوی
هنگام به قدرت رسیدن صفویان، کشور ما حکومت واحد و قدرتمندی نداشت و دچار تفرقه و تجزیه شده بود. در آن زمان،حاکمان بخش های مختلف ایران با هم در جنگ بودند. به همین دلیل، امنیت و آرامش شهرها و روستاها از بین رفته و امور کشور مختل شده بود. همزمان، در همسایگی ایران حکومت هایی وجود داشتند که در فکر گسترش قلمرو خود بودند. از جمله امپراتوری عثمانی که با حمله های پیاپی به سرزمین های همجوار، بر قلمرو خود می افزود. سلطان عثمانی خود را خلیفهٔ مسلمانان می دانست و به ایران نیز طمع داشت. در شمال شرق ایران (ماوراءالنهر)، ازبک ها قدرت گرفته بودند و به مرزهای ایران می تاختند.

این پاورپوینت در20 اسلاید تنظیم شده است که شامل اسلاید معرفی ، اسلاید های متن کتاب به صورت کامل و دقیق بدون هیچ گونه کسر و اضافه ای ،همراه با اسلایدهای فعالیت و پرسش ها و اسلاید تشکرو پایانی با افکت ها وطراحی ورنگ بندی عالی می باشد. حجم فایل:1مگابایت

aval darse 9 motaleat nohomاسلاید معرفی پاورپوینت درس 9 ایرانی متحد و یکپارچه مطالعات اجتماعی نهم

aval darse 9 motaleat nohomاسلاید معرفی پاورپوینت درس 9 ایرانی متحد و یکپارچه مطالعات اجتماعی نهم

پاورپوینت درس 9 ایرانی متحد و یکپارچه مطالعات اجتماعی نهم nemoneh darse 9 motaleat nohom

پاورپوینت درس 9 ایرانی متحد و یکپارچه مطالعات اجتماعی نهم


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط