پاورپوینت درس 10 مطالعات اجتماعی نهم

پاورپوینت درس10مطالعات اجتماعی نهم

پاورپوینت درس 10 مطالعات اجتماعی نهم

پاورپوینت درس دهم مطالعات اجتماعی نهم

درس 10
اوضاع اجتماعی، اقتصادی،علمی و فرهنگی ایران در عصر صفوی
زندگی اجتماعی
در دوران صفویه به دلیل وجود حکومت مرکزی نیرومند و برقراری نظم و امنیت در سراسر کشور، شرایط مناسبی برای رونق زندگی اجتماعی و اقتصادی پدید آمد. جمعیت ایران در آن دوره حدود 10 میلیون نفر تخمین زده می شود. روستاییان و کو چنشینان به ترتیب بیشترین ساکنان ایران را تشکیل می دادند. همچون گذشته، کو چنشینان به دامداری و صنایع دستی و روستاییان به کشاورزی وصنایع دستی اشتغال داشتند.
به عقیدهٔ جهانگردان اروپایی، از جمله شاردن، وضع زندگی دهقانان ایرانی در دورهٔ صفویه به مراتب بهتر از وضع دهقانان درمناطق حاصلخیز اروپا بوده است. یکی از منابع عمدهٔ درآمد حکومت صفوی، مالیاتی بود که از کشاورزان و دامداران می گرفتند.

زندگی روستایی در عصر صفوی

در دورهٔ صفوی شهر و شهرنشینی در ایران رونق گرفت و شهرهای بزرگ و آبادی به وجود آمد. در آن زمان، حدود 10 تا15 درصد ایرانیان در شهرها زندگی می کردند. شهرنشینان بیشتر مقام های حکومتی، نظامیان، کارکنان اداره ها، روحانیون، بازرگانان،پیش هوران، صنعتگران و کارگران بودند.

این پاورپوینت در24 اسلاید تنظیم شده است که شامل اسلاید معرفی ، اسلاید های متن کتاب به صورت کامل و دقیق بدون هیچ گونه کسر و اضافه ای ،همراه با اسلایدهای فعالیت و پرسش ها و اسلاید تشکرو پایانی با افکت ها وطراحی ورنگ بندی عالی می باشد. حجم فایل:1.3مگابایت

aval darse 10 motaleat nohomاسلایدمعرفی پاورپوینت درس 10 مطالعات اجتماعی نهم

aval darse 10 motaleat nohomاسلایدمعرفی پاورپوینت درس 10 مطالعات اجتماعی نهم

پاورپوینت درس 10 مطالعات اجتماعی نهم nemoneh darse 10 motaleat nohom

پاورپوینت درس 10 مطالعات اجتماعی نهم


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط