پاورپوینت درس ۷ فرسايش در بيابان های نواحی گرم و خشک جغرافیا سوم انسانی

پاورپوینت درس ۷ جغرافیا سوم انسانی

پاورپوینت درس ۷ فرسايش در بيابان های نواحی گرم و خشک جغرافیا سوم انسانی

پاورپوینت درس هفتم فرسايش در بيابان های نواحی گرم و خشک جغرافیا سوم انسانی

فصل ٤
زندگی در نواحی گرم و خشك گرم و مرطوب
درس هفتم :
فرسايش در بيابان های نواحی گرم و خشک
به شکل ۱ نگاه کنيد. چه پديده هايى نظر شما را جلب مى کند؟ در بيابان ها شکل هاى فرسايشى گوناگون و زيبايى وجوددارد. براى پاسخ گويى به سؤالات احتمالى که ممکن است پس از ديدن اين منظره ها در ذهن شما مطرح شود، به مطالبى دربارهٔ اشکال فرسايش بادى در بيابان ها اشاره مى کنيم.
اَشکال فرسايش بادى در بيابان ها
باد، عامل فرسايشى خيلى مهم در نواحى بيابانى است.
بادها در همهٔ نقاط کرهٔ زمين مى وزند ولى شدّت آنها در نواحى بيابانى بيشتر است. شرايط آب و هوايى خشک، بادهاى شديد وخاک هاى نرم از جمله عوامل ايجاد فرسايش بادى است که به دوصورت کاوشى و تراکمى صورت مى گيرد.
شکل ۱ بيابان غربى مصر؛ فرسايش سنگ ها و پراکنده شدن ماسه ها

اشکال کاوشى:

 سنگ ها در نتيجهٔ انبساط و انقباض طولانى مدّت خرد و به ذرات ريزتر تبديل مى شوند، به اين فرايندهوازدگى مى گويند. باد مى تواند اين ذرات ريز را با خود حمل کند.

این پاورپوینت در 35 اسلاید تنظیم شده است که شامل اسلاید معرفی ، اسلایدهای متن کتاب بصورت کامل و دقیق تایپ شده حتی جداول و فعالیت های کتاب بدون هیچ گونه کسر و اضافه ای باافکت و طراحی عالی ، اسلاید تشکر و پایانی حجم فایل: 1 مگابایت

avaljoghraphy 2ensani darse7اسلاید معرفی پاورپوینت درس ۷ فرسايش در بيابان های نواحی گرم و خشک جغرافیا سوم انسانی

avaljoghraphy 2ensani darse7اسلاید معرفی پاورپوینت درس ۷ فرسايش در بيابان های نواحی گرم و خشک جغرافیا سوم انسانی

 پاورپوینت درس ۷ فرسايش در بيابان های نواحی گرم و خشک جغرافیا سوم انسانی nemoneh joghraphy 2ensani darse7

پاورپوینت درس ۷ فرسايش در بيابان های نواحی گرم و خشک جغرافیا سوم انسانی


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط