پاورپوینت تعاریف و اصول بودجه

پاورپوینت تعاریف و اصول بودجه

پاورپوینت تعاریف و اصول بودجه

فهرست مطالب:

تعاریف بودجه :
ب) تعاریفی که به جنبه های اقتصادی و مالی تاکید دارند :
در اینجا به سه نمونه از این تعاریف اشاره می کنیم :
ج)تعاریفی که بر جنبه های برنامه ای و مدیریت بودجه تاکید دارند :
1-بودجه عمومی دولت که شامل اجزاء زیر است:
سایر تعاریف بودجه:
اصل سالانه بودن بودجه:
اصل جامعیت
«اصل وحدت بودجه»
فواید رعایت اصل وحدت بودجه به قرار زیر است :
«اصل تخصیص و عدم تخصیص»
«اصل انعطاف پذیری بودجه»
«اصل تحدیدی بودن هزینه ها»
«اصل تعادل»

تعاریف و اصول بودجه

تعاریف بودجه :
بطور کلی در میان انواع تعاریفی که از بودجه به عمل آمده سه دسته عمده را می توان تشخیص داد:
الف) تعاریفی که بر جنبه سیاسی بودجه تاکید دارند :
ودجه بعد از حکومت های پارلمانی بوجود آمد یعنی از زمانی که حق نظارت مردم به صورت کنترل در آمدها و هزینه های دولت توسط مکانیزم های نمایندگی دایر شد. در انگلستان نمایندگان ملت می خواستند درآمدها و هزینه های  ودولت را کنترل کنند و پارلمان مایل نبود بدون رضایت وی مالیات وضع شود.بدین سبب بود که به تدریج در امدها و هزینه های دولت تنظیم شد و تصویب پارلمان ضرورت پیدا کرد .

این پاورپوینت در 23 اسلاید تنظیم شده است که شامل اسلاید معرفی ، اسلاید های متن به صورت تایپ شده از کتاب کاملا حرفه ای و طراحی عالی با افکت و رنگبندی  ، اسلاید تشکر و پایانی می باشد.حجم فایل 158 کیلوبایت

اسلاید های نمونه پاورپوینت تعاریف و اصول بودجه aval bodge

پاورپوینت تعاریف و اصول بودجه


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط