پاورپوینت تئوری سازمان ومدیریت

پاورپوینت فصل6تئوری سازمان ومدیریت

پاورپوینت تئوری سازمان ومدیریت

فصل شش :
 تئوری مدیریت اداری
فایول ، مونی ، و گیولیک

(کتاب تئوری سازمان ومدیریت

جاناتان آر.تامکینز

مترجمان :سید کاظم بنی هاشم،محمد روحی عیسی لو)

فهرست مطالب
مقدمه:
نظریه مدیریت عمومی هنری فایول :
نکات مولفه ی فعالیت های سازمانی :
نکات مولفه ی وظایف اداری (مدیریتی )
نکات مولفه ی اصول اداری :
نکات مولفه ی روش های اداری :
تئوری سازمان جیمز دی مونی
نکات مربوط به مولفه ی اصل هماهنگی :
نکات مولفه ی اصل وظیفه ای
نکات مرتبط به مولفه ی اصل سلسله مراتب :
تئوری مدیریت اداری لوتر گیولیک :
هماهنگی از طریق ساختار سازمانی :
دو نقدر مربوط به نظریه مدیریت اداری :
ارتباط نظریه مدیریت اداری
با مدیریت دولتی و عملکرد سازمانی :
نظریه مدیریت اداری با
در نظر گرفتن  تمام عوامل :
خلاصه

مقدمه:

زمانی که فردریک تیلور در حال توسعه ی سیستم خود برای عقلانی ساختن عملکرد وظیفه در خط تولید بود ،نظریه پردازان دیگر نیز در حال جستجو برای روش هایی جهت عقلانی ساختن طراحی  و مدیریت سازمان به عنوان یک کل بودند .نظریه اثر بخشی سازمانی تلویحاً بیان شده در نوشته های آنها به دنبال یک ساختاری اداری به شدت رسمی توصیف شده با خطوط مشخص اختیار و مسئولیت جریان یافته از بالا به پایین ،تقسیم کار روشن و متمایز بین واحدها ،وتفویض قدرت و اختیار به مدیران متناسب با مسئولیت های شان است.

کتاب تئوری سازمان ومدیریت

جاناتان آر.تامکینز

مترجمان :سید کاظم بنی هاشم،محمد روحی عیسی لو

این پاورپوینت در 31 اسلاید تنظیم شده است که شامل فصل6 کتاب تئوری سازمان و مدیریت جاناتان آر.تامکینزمترجمان :سید کاظم بنی هاشم،محمد روحی عیسی لو است

این پاورپوینت دارای اسلاید معرفی ، اسلاید فهرست مطالب یا امکان لینک به سایر صفحات ، اسلاید های تایپ شده متن کتاب به صورت دقیق و طراحی عالی ، اسلاید تشکر و پایانی میباشد. حجم فایل:184کیلوبایت

aval theorysazman vemodiryatاسلاید معرفی پاورپوینت تئوری سازمان ومدیریت

aval theorysazman vemodiryatاسلاید معرفی پاورپوینت تئوری سازمان ومدیریت

اسلاید فهرست مطالب تئوری سازمان

اسلاید فهرست مطالب تئوری سازمان

پاورپوینت تئوری سازمان ومدیریت

پاورپوینت تئوری سازمان ومدیریت


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط