اگر قرار باشد شما محصولی را تولید کنید چه چیزی را تولید می کنید وچرا؟

اگر قرار باشد شما محصولی را تولید کنید چه چیزی را تولید می کنید وچرا؟

اگر قرار باشد شما محصولی را تولید کنید چه چیزی را تولید می کنید وچرا؟

اگر قرار باشد شما محصولی را تولید کنید چه چیزی را تولید می کنید و چه چیزی را انتخاب می کنید وچرا؟

اگر قرار باشد محصولی تولید کنم سعی می کنم محصولی تولید کنم که از کیفیت خوبی برخوردار باشد و همینطور بیشتر افرار از طبقات اجتماعی توانایی خرید محصول را داشته باشند و با قیمت مناسبی عرضه کنم همینطور سعی می کنم استاندارهای لازم برای ان محصول را ارائه کنم و قابل رقابت با محصولات مشابه داخلی و خارجی باشد . همنیطور اگر قرار باشد محصولی بخرم سعی می کنم به استانداردهای آن توجه کنم و کیفیت آن را ارزیابی کنم و از محصولات داخلی با کیفیت و با قیمت مناسب بخرم و صرفه اقتصادی هم برایم داشته باشد و همینطور از افرادی که در این کارخانه جات کار میکنند به نوعی حمایت کنم تا چرخه اقتصادی کشورم پویا و فعال باشد


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط