پاورپوینت فصل دوم عددهای حقیقی ریاضی نهم

پاورپوینت فصل 2 ریاضی نهم

پاورپوینت فصل دوم عددهای حقیقی ریاضی نهم

پاورپوینت فصل دوم عددهای حقیقی ریاضی نهم

فصل2 عددهای حقیقی
» وَ اَحٰاطَ بِٰا لَدَیْهِمْ وَ اَحْصیٰ کُلَّ شَیْءٍ عَدَدًا …«
و او (خداوند) به آنچه نزد آنهاست احاطه دارد و همه چیز را به عدد …«». شمارش کرده است  ( سورهٔ جن، آیهٔ 28 )
غیاث الدین جمشید کاشانی زبردست ترین حسابدان، برجسته ترین ریاضی دان دورۀ اسلامی و از بزرگ ترین مفاخر تاریخ ایران به شمار می رود. کاشانی به روشی کاملا خلاقانه و از طریق محاسبه و مقایسه محیط که عددی حقیقی و گنگ است را تا ١٦ رقم بعد از اعشار π چند ضلعی های محاطی و محیطی توانست عددمحاسبه کند که تا حدود ١٥٠ سال پس از وی کسی در جهان نتوانست با دقت بهتری آن را محاسبه کند. او درابتدای رسالۀ محیطیه خود به زبانِ ریاضی به نام خدا را چنین بیان می کند:». به نام او که از اندازۀ نسبتِ محیط دایره به قطرش آگاه است «

درس اوّل: عددهای گویا

فعالیت
1 در فصل گذشته با نمایش های مختلفِ مجموعه های اعداد آشنا شدید. عبارت های زیر را مانندنمونه کامل کنید:
….
….

درس دوم: عددهای حقیقی

فعالیت
1 پنج عدد بین 1 و 2 معرفی کنید و آنها راروی محور نمایش دهید.
2 با توجه به اینکه مقدار تقریبی   2√     مساوی ¼ است، آن را روی محور نشان دهید.
3 معلّم از دانش آموزان خواست با ماشین حساب، مقدارتقریبی عدد  2√    را بنویسند. با توجه به اینکه دانش آموزان از ماشین حساب های مختلف استفاده می کردند، تعداد رقم هایی که نوشته بودند متفاوت بود. سه نمونه از صفحه نمایش ماشین حساب ها را در زیر می بینید. با توجه به آنها به سؤال های زیر پاسخ دهید:

درس سوم: قدر مطلق و محاسبۀ تقریبی

فعالیت
١ با توجه به شکل به سؤالات زیر پاسخ دهید:
نقاط AوBچه عددی را نمایش می دهد؟
فاصلهٔ نقطه A از O یا طول پاره خط OA چقدر است؟
فاصلهٔ نقطه B از O یا طول پاره خط OB چقدر است؟

این پاورپوینت در 45 اسلاید تنظیم شده است که شامل اسلاید معرفی ،اسلایدهای متن کتاب به صورت کاملاً دقیق وتایپ شده  بدون هیچ گونه کسر واضافه ای همراه با فعالیت ،کار درکلاس ،و تمرین های کتاب با طراحی رنگ بندی و افکت های عالی ،اسلاید تشکر و پایانی می باشد.این فایل کاملا تایپ شده است حتی فرمول های ریاضی حجم فایل:460 کیلوبایت

نمونه اسلاید:

اسلاید معرفیپاورپوینت فصل دوم عددهای حقیقی ریاضی نهم aval fasle2riyazi nohom

اسلاید معرفیپاورپوینت فصل دوم عددهای حقیقی ریاضی نهم aval fasle2riyazi nohom

پاورپوینت فصل دوم عددهای حقیقی ریاضی نهم nemoneh3 fasle2riyazi nohom

پاورپوینت فصل دوم عددهای حقیقی ریاضی نهم

nemoneh fasle2riyazi nohomنمونه اسلایدها nemoneh1 fasle2riyazi nohom nemoneh21 fasle2riyazi nohom


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط