پاورپوینت درس 6 منابع اب ایران مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی

پاورپوینت درس 6مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی

پاورپوینت درس 6 منابع اب ایران مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

پاورپوینت درس 6 منابع اب ایران مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

پاورپوینت درس ششم منابع اب ایران مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

پاورپوینت درس 6 منابع اب ایران مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی

پاورپوینت درس ششم منابع اب ایران مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

درس6
منابع آب ایران
1 فرض کنید یک روز از صبح تا شب در محلّ زندگی تان، آب نباشد. چه مشکلاتی برای شما و اعضای خانواده تان پیش می آید؟ به طور گروهی همفکری کنید و فهرست مشکلات را در کلاس بخوانید.
2 در کتاب مطالعات اجتماعی سال چهارم خواندید که در گذشته های دور، مهمترین تمدّنها در کنار رودهابه وجود آمدند. چرا؟
ممکن است برخی تصوّر کنند که با وجود دریاهای بزرگ و اقیانوس ها، انسان مشکلی برای تأمین آب ندارد.
امّا می دانید که آب دریاها و اقیانوس ها شور است و برای آشامیدن، شستوشو، کشاورزی و سایر فعّالیت ها مناسب نیست.
انسان آب شیرین مورد نیاز خود را از منابع برف و باران به دست می آورد.
الف  بخشی از آب حاصل از برف و باران روی زمین جاری می شود و رودها را به وجود می آورد.

آب های زیرزمینی

در علوم سال سوم با انجام دادن آزمایش، پی بردید که آ بهای زیرزمینی، چگونه تشکیل می شوند.
مردم برای استفاده از آب های زیرزمینی چاه یا قنات حفر می کنند.
ایرانیان اوّلین کسانی بودند که با کندن قنات از آب های زیرزمینی استفاده کردند. قنات یک تونل زیرزمینی است که آب در آن خودبه خود از مناطق پرآب به نواحی کم آب، جاری میشود. چون آب قنات از زیِر زمین عبور می کند، میزان تبخیر و آلودگی آن بسیار کم است.
گاهی در بعضی نواحی، آب های زیرزمینی خودبه خودبه سطح زمین راه پیدا می کنند و چشمه ها را به وجود می آورند.

aval darse 6 motaleat panjomاسلاید معرفی پاورپوینت درس 6 منابع اب ایران مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

aval darse 6 motaleat panjomاسلاید معرفی پاورپوینت درس 6 منابع اب ایران مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

nemoneh darse 6 motaleat panjomاسلاید نمونه پاورپوینت درس 6 منابع اب ایران مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

nemoneh darse 6 motaleat panjomاسلاید نمونه پاورپوینت درس 6 منابع اب ایران مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

این پاورپوینت در 18 اسلاید تنظیم شده است که شامل اسلاید معرفی ، اسلایدهای متن کتاب به صورت کاملا دقیق و با رنگ بندی و افکت های متنوع، بدون هیچ گونه کسر و اضافه ای همراه با فعالیتها ، اسلاید تشکر و پایانی حجم فایل 1 مگابایت می باشد . 


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط