پاورپوینت درس 5 اروپا و آمریکا در قرن نوزدهم تاریخ ایران و جهان 2 سوم انسانی

پاورپوینت درس 5 تاریخ ایران و جهان 2 سوم انسانی

درس 5
اروپا و آمریکا در قرن نوزدهم
مقدمه
در قرن 19 م. تعدادی دیگر از ملت های اروپایی، موفق به تشکیل کشورهای مستقل شدند. در همان حال، سیاست های استعماری اروپاییان در بسیاری از نقاط جهان نفوذ و گسترش یافت؛ به طوری که باید قرن نوزدهم را دورۀ غلبۀ اروپاییان بر سیاست جهان دانست.
تمدن اروپایی در این قرن رشد و گسترش فوق العاده ای یافت، مکاتب فکری وسیاسی گوناگون پدید آمد و اندیشه ها و نظریات علمی جدیدی به ظهور پیوست.
عصر ناپلئون ١
1799 – 1814 م٢
به دنبال وقوع انقلاب کبیر فرانسهٔ پادشاهان و دولت های اروپایی که از گسترش تأثیر آن انقلاب به وحشت افتاده بودند با یکدیگر متحد شدند و فرانسه را به صحنهٔ جنگ های خونین کشاندند. درجریان همین جنگ ها بود که فرمانده ای فرانسوی به نام ناپلئون بناپارت نبوغ و استعداد نظامی خاص خود را نشان داد.
فکر کنیم و پاسخ دهیم
چرا پادشاهان و دولت های اروپایی از گسترش انقلاب فرانسه وحشت داشتند؟
مشکلات داخلی و اختلاف میان دولتمردان موجب نارضایتی عمومی شده بود. در چنین شرایطی،ناپلئون که هوای حکمرانی درسر داشت ، از طریق کودتا قدرت را دردست گرفت. البته او، پس ازکودتا، تا چند سال با عنوان کنسول، فرانسه را اداره کرد و جنگ با دولت های اروپایی را ادامه داد.در این مدت نیز به پیروزی های جدیدی دست یافت و بیش از پیش موردتوجه مردم قرار گرفت. وی سرانجام در سال 1804 م. ١ با عنوان امپراتور تاج گذاری کرد.
1- 1183 ش.
یک توضیح
کنسول
کنسول یکی از عنوان های فرمانروایی در روم باستان است که در فرانسه نیز پس ازکودتای سال 1799 م. ناپلئون، از آن استفاده شد. پس از کودتای مذکور سه نفر  یعنی ناپلئون،سی یس و روژر دو کور  به عنوان کنسول های موقتی عهده دار حکومت فرانسه شدند و با کمک کمیسیون پارلمان، قانون اساسی چهارم فرانسه را تدوین کردند که به قانون سال هشتم معروف شد. این قانون در سال 1800 م. به تأیید مردم فرانسه رسید. براساس قانون مذکور، قوة مجریه برای مدت ده سال به سه کنسول واگذار شد: ناپلئون کنسول اول، کامباسرس کنسول دوم ولوبرون کنسول سوم. قدرت اصلی در اختیار کنسول اول یعنی ناپلئون بود که اختیارات زیادی از جمله عزل و نصب وزیران و مشاوران دولتی و اجازة تهیه و اجرای قوانین داشت. ناپلئون باتکیه بر اختیاراتی که داشت، در ماه اوت 1802 خود را به عنوان کنسول مادام العمر معرفی کرد و سپس در ماه مه 1804 خود را امپراتور نامید. دورة زمامداری ناپلئون از سال 1799 تا1804 م. در تاریخ فرانسه به دورة حکومت کنسولی معروف است.

این پاورپوینت در 29اسلاید تنظیم شده است که شامل اسلاید معرفی ، اسلاید های متن کتاب به صورت دقیق با رنگ بندی و طراحی و انیمیشن های عالی و مرتب بدون هیچ گونه کسر و اضافه ای ، اسلاید تشکر و پایانی می باشد. حجم فایل:787 کیلوبایت

aval darse 5tarikh iran ve jahan2اسلاید معرفی

aval darse 5tarikh iran ve jahan2اسلاید معرفی

nemoneh darse 5tarikh iran ve jahan2اسلاید نمونه

nemoneh darse 5tarikh iran ve jahan2اسلاید نمونه


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط