پاورپوینت درس سوم جامعه شناسی دوم انسانی

پاورپوینت درس سوم جامعه شناسی دوم انسانی

پاورپوینت درس سوم اهمیت علوم انسانی جامعه شناسی دوم انسانی

پاورپوینت درس 3 اهمیت علوم انسانی جامعه شناسی دوم انسانی

پاورپوینت درس سوم اهمیت علوم انسانی جامعه شناسی دوم انسانی

پاورپوینت درس 3 اهمیت علوم انسانی جامعه شناسی دوم انسانی

دانلود پاورپوینت درس 3 اهمیت علوم انسانی جامعه شناسی دوم انسانی

درس سوم
اهمیت علوم انسانی
آیندة شغلی
انتخاب رشته تحصیلی یکی از تصمیم های مهم زندگی ماست. هنگام انتخاب رشته، دانش آموزان رشته های مختلف را با یکدیگر مقایسه می کنندو با توجه به عوامل مختلفی چون علاقة خود و نیازهای جامعه می کوشند تارشته ای را که اهمیت بیشتري دارد، انتخاب کنند. به نظر شما، علوم انسانی ازاهمیت بیشتری برخوردارند یا علوم طبیعی؟
وقتی یک رشتة علمی را با رشت های دیگر مقایسه مي کنیم، برای تشخیص اهمیّت و برتری یکی از آن دو، نیازمند معیار و ملاکی هستیم تا آن دو رشته راارزیابی کنیم.
برای مقایسة علوم انسانی و علوم طبیعی،معیارهای مختلفی وجود دارد. براساس برخی ازمعیارها علوم طبیعی و براساس معیارهای دیگر علوم انسانی از اهمیت بیشتری برخوردارند.

این پاورپوینت در 18اسلاید تنظیم شده است که شامل اسلاید معرفی ، اسلاید های متن کتاب بصورت کاملاً تایپ شده و دقیق بدون هیچ گونه کسر و اضافه ای با افکت ، طراحی و رنگ بندی عالی، اسلاید تشکروپایانی می باشد . حجم فایل :566 کیلو بایت

پاورپوینت درس سوم اهمیت علوم انسانی جامعه شناسی دوم انسانی

aval jame shenasi1 dovom dabirestan darse3اسلاید معرفی پاورپوینت درس سوم اهمیت علوم انسانی جامعه شناسی دوم انسانی

nemoneh jame shenasi1 dovom dabirestan darse3اسلاید نمونهپاورپوینت درس 3 اهمیت علوم انسانی جامعه شناسی دوم انسانی

nemoneh jame shenasi1 dovom dabirestan darse3اسلاید نمونهپاورپوینت درس سوم اهمیت علوم انسانی جامعه شناسی دوم انسانی


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط