پاورپوینت درس پنج جامعه شناسی سوم انسانی

پاورپوینت درس پنج جامعه شناسی سوم انسانی

فصل دوم
هویت وفرهنگ
فصل دوم هویت و فرهنگ
انتظار مي رود در پايان اين فصل دانش آموز:
1. هويت و ويژگي هاي مختلف آن را بشناسد.
2. بخش خودآگاه و ناخودآگاه هويت را از يكديگر تشخيص دهد.
3. نسبت هويت فردي و اجتماعي را تحليل كند.
4. تعامل جهان نفساني، جهان طبيعي و جهان اجتماعي را تشريح نمايد.
5. خود را در بازتوليد هويت اجتماعي سهيم بداند و توانايي نقد و ارزيابي شيوه هاي كنترل اجتماعي را پيدا كند.
6. نسبت به امر به معروف و نهي از منكر رغبت نشان دهد.
7. نقش جامعه پذيري و كنترل اجتماعي را در تداوم و تغيير هويت اجتماعي تشريح نمايد.
8. رابطة هويت هاي اكتسابي و تحرك اجتماعي را تحليل كند.
9. توانايي ارزيابي فرصت ها و محدوديت هايي را كه جهان اجتماعي براي تحرك اجتماعي وپيدايش هويت هاي جديد ايجاد مي كند داشته باشد.
10 . توانايي ارزيابي هويت هاي اكتسابي مطلوب و نامطلوب را پيدا كند.
11 . پيامدهاي تغييرات هويتي را بر جهان اجتماعي تحليل كند.
12 . هويت اجتماعي افراد را از هويت فرهنگي جامعه تميز دهد.
13 . علل و عوامل خود باختگي و ازخود بيگانگي فرهنگي را تشریح كند.
14 . نسبت به سرنوشت تحولات هويتي و فرهنگي جامعه علاقمند باشد.
15 . ازخودبيگانگي فطري و ازخودبيگانگي تاريخي را تشخيص دهد.
16 . نقش تعاملات فرهنگي را در تغييرات و تحولات فرهنگي تبيين نمايد.
17 . تحولات هويتي ايران را تشريح نمايد.
18 . نسبت هويت ايراني و انقلاب اسلامي را تفسيركند.
درس پنجم
هو یت
من کیستم!؟
سعي كنيد به پرسش من كيستم؟ پاسخ دهيد . چه وقت ما به معرفی خود می پردازیم و در چه شرایطی از ما می خواهند تا خود را معرّفی کنیم؟ ما هنگام معرفی خود چه می گو ییم؟
هنگامی که تلفني با شخصی تماس می گیریم، اگر با صدای ما آشنا نباشد و از مطالبی که می گوییم نیز ما را نشناسد، به معرّفی خود میپ ردازیم. اگر هم ما خود را معرّفی نکنیم او از ما خواهد پرسید، شما؟ ما در موقعيت هاي مختلفي با اين پرسش روبه رومي شويم.

اسلاید نمونه درس هویت جامعه شناسی 2

اسلاید نمونه درس هویت جامعه شناسی 2

اسلاید نمونه درس هویت جامعه شناسی 2

اسلاید نمونه درس هویت جامعه شناسی 2

این پاورپوینت در 23 اسلاید بصورت عالی و منظم تنظیم شده است.که شامل صفحه اول و معرفی ،اسلایدهای متن کتاب با افکت وطراحی عالی بصورت کاملا تایپ شده و بدون هیچ گونه کم و کسری ،اسلاید تشکر و پایانی می باشد. حجم فایل 438کیلوبایت


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط