پاورپوینت درس پنجم مطالعات اجتماعی پایه هشتم اول متوسطه

پاورپوینت درس پنجم مطالعات اجتماعی پایه هشتم اول متوسطه

فصل 3
نوجوانان و قانون
شما نوجوانان، سرمایه ای بزرگ هم برای خانواده تان و هم برای کشور عزیز ما ایران هستید.
تا چشم به هم بگذارید، نوجوانی تمام می شود، وارد مرحلهٔ جوانی می شوید، خانواده تشکیل می دهید و به نوبهٔ خود، باید فرزندانی شایسته و نیکوکار، تربیت کنید.
شما در آینده با انتخاب شغلی مناسب علاوه بر تأمین معاش، بخشی از نیازهای جامعه را برآورده م یسازید. مدیریت امور وتصمیم گیری ها در پیشرفت های علمی، مدیون و محصول تلاش شما خواهد بود؛ پس آیندهٔ ایران عزیز به دست شما سپرده می شود.
اگرچه نوجوانی دور های ارزشمند وگرانبهاست اما خالی از تهدید نیست. در این فصل شما با برخی آسیب های اجتماعی که نوجوانان را تهدید می کند آشنا می شوید و دربارهٔ نقش قانون و قوهٔ قضائیه در محافظت از افراد دربرابر آسیب های اجتماعی و پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی آنها مطالبی می آموزید.
شما با آموختن این فصل و انجام فعاّلیت های آن، پی می برید:
١ چرا نوجوانی، دوره ای حساس است؟
٢ نوجوانان چه فرصت هایی برای رشد و شکوفایی استعدادهای خود دارند؟
٣ کدام آسیب های اجتماعی نوجوانان را تهدید می کند؟ چگونه باید با این آسیب ها مقابله کنند؟
٤ نقش و وظایف قوه قضائیه در کشور چیست؟
٥  انواع شکایات کدام اند و اختلافات چگونه حل و فصل می شوند؟
درس ٥
آسیب های اجتماعی٭ و پیشگیری از آنها
دورۀ نوجوانی
نوجوانان، گروه سنی دوازده تا هجده سال را تشکیل می دهند. شما یک نوجوان هستید. در این دوره، افراد از نظر جسمانی دچار تغییراتی می شوندمی گویند. نوجوانان علاوه بر تغییرات جسمانی از « بلوغ » که به این تغییرات نظر ذهنی و اجتماعی نیز تغییر می کنند. آنها در حال پشت سر گذاشتن کودکی و رسیدن به جوانی و بزرگسالی هستند. تغییرات این دوره، اغلب باعث بروزمسائل مختلف عاطفی و احساسی در نوجوانان می شود.

aval motaleaat hashtom darse5اسلاید معرفی

aval motaleaat hashtom darse5اسلاید معرفی

اسلاید نمونه درس پنجم مطالعات اجتماعی هشتم

اسلاید نمونه درس پنجم مطالعات اجتماعی هشتم

این پاورپوینت در 29اسلاید تنظیم شده است که شامل صفحه اول و معرفی اسلایدهای متن کتاب با انیمیشن و طراحی عالی بدون هیچ گونه کسر و اضافه ای ، اسلاید تشکر و پایانی . حجم فایل 897 کیلو بایت


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط