پاورپوینت درس سوم مطالعات اجتماعی پایه هشتم اول متوسطه

پاورپوینت درس سوم مطالعات اجتماعی پایه هشتم اول متوسطه

فصل 2
نقش دو لت در ادارۀ کشور
حتماً تاکنون واژهٔ دولت یا اخبارمربوط به دولت را از رادیو و تلویزیون شنیده و یا در روزنامه خوانده اید. در هرکشوری دولت، نقش مهمی در زندگی مردم و ادارهٔ امور آن کشور دارد.
بر طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، قوای حاکم در کشور ما که امورکشور را اداره می کنند، سه قوّهٔ مقننه،قضائیه و مجریّه هستند که هر سه زیر نظرمقام رهبری اداره می شوند. مهم ترین وظیفهٔ قوّهٔ مجریه، اجرای قانون اساسی و مصوبات قوّهٔ مقننه است. منظور از دولت همان قوّهٔ مجریه است.
شما در این فصل با ساختار وتشکیلات دولت و نقش و وظایف مهم قوّهٔ مجریه، آشنا می شوید.
شما با آموختن این فصل و انجام فعاّلیت های آن، پی می برید:
١ قوه مجریهّ از چه کسانی تشکیل می شود؟
٢ مراحل انتخاب و شروع به کار رئیس جمهور، کدام اند؟
٣ دولت و شهروندان یک کشور چه وظایفی در برابر یکدیگر دارند؟
٤ منظور از پیش بینی لایحه بودجه چیست؟
٥  دولت و مجلس در چه اموری با هم همکاری می کنند؟
درس 3
ساختار و تشکیلات دولت
حکومت کشور ما جمهوری اسلامی است که به وسیله سه قوّهٔ مقننه، قضائیه و مجریّه، زیر نظر مقام رهبری اداره می شود.
سال گذشته با قوّهٔ مقننه آشنا شدید. در این فصل با نقش و وظایف قوّه مجریّه یعنی دولت و در فصل بعد نیز با وظایف قوهٔ قضائیه آشنا می شوید.
اخبار روزنامه ها را بخوانید. در این اخبار شما به واژه های دولت، وزیر و وزارت برمی خورید.

aval motaleaat hashtom darse3اسلاید معرفی

aval motaleaat hashtom darse3اسلاید معرفی

اسلاید نمونه درس سوم مطالعات هشتم اول متوسطه کاملاً تایپ شده

اسلاید نمونه درس سوم مطالعات هشتم اول متوسطه کاملاً تایپ شده

این پاورپوینت در 19اسلاید تنظیم شده است که شامل صفحه اول و معرفی اسلایدهای متن کتاب با انیمیشن و طراحی عالی بدون هیچ گونه کسر و اضافه ای ، اسلاید تشکر و پایانی . حجم فایل 1.2 مگابایت


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط