پاورپوینت درس اول جامعه شناسی سوم انسانی

پاورپوینت درس اول جامعه شناسی سوم انسانی

فصل اول جامعه و فرهنگ
انتظار مي رود در پايان اين فصل دانش آموز:

1.گسترة جهان اجتماعي را بداند و قلمروهاي مختلف آن را از هم تشخيص دهد.
2. بداند همة پديده هاي درون جهان اجتماعي فراورده و محصول كنش هاي انساني نيستند.
3.تفاوت و تشابه دو مفهوم نظام اجتماعي و جهان اجتماعي را توضيح دهد.
4. مفاهيم ساختار اجتماعي و نهاد اجتماعي را تعريف كند.
5. نسبت فرهنگ و جامعه را تحليل كند.
6. به اهميت نهادهاي فرهنگي پي ببرد و به عضويت در آنها براي مشاركت در فرايند
توليد، انتقال و عمق بخشيدن به فرهنگ علاقمند گردد.
7. توانايي نقد و داوري فرهنگ ها را در سطوح هنجارها، ارزشها و عقايد پيدا كند.
8. فرهنگ واقعي، فرهنگ آرماني و فرهنگ حق را توصيف كند.
9. براي نزديك شدن فرهنگ واقعي به فرهنگ آرماني و فرهنگ حق، احساس مسئوليت كند.
درس اول
گسترهء جهان اجتماعی
پديده هاي درون جهان اجتماعی
جهان واژه ای است که برای اشاره به مجموعه های بزرگ به کار می رود مانند جهان طبيعت، جهان غرب و … . جهان اجتماعی نيز به مجموعه پديده هايي دلالت مي كند که در محدودۀ زندگی اجتماعی انسانها قرار می گیرند. به نظر شما كدام يك ازپديده هاي زير درون این مجموعه قرار مي گيرند؟
خانواده، ستارگان، احترام به قانون، فلزات، دولت، زلزله، عدالت، مدرسه، صلح، امنیت،کارخانه، رودخانه ، کوهها ، خیابان، بیابان، خویشاوندان، حزب، کارمند، مسجد ، آب ،خورشید،ا توبوس، هواپیما.

aval darse1 jameshenasi2 sevomاسلاید نمونه

aval darse1 jameshenasi2 sevomاسلاید نمونه

اسلاید نمونه درس اول جامعه شناسی 2

اسلاید نمونه درس اول جامعه شناسی 2

این پاورپوینت در 19 اسلاید بصورت عالی و منظم تنظیم شده است.که شامل صفحه اول و معرفی ،اسلایدهای متن کتاب با افکت وطراحی عالی بصورت کاملا تایپ شده و بدون هیچ گونه کم و کسری ،اسلاید تشکر و پایانی می باشد. حجم فایل 474 کیلوبایت


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط