فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات

فناوری

فناوری

فناوری اطلاعات (به اختصار فاوا) (به انگلیسی: Information and technologies، به اختصار ICT) عبارتی کلی در برگیرنده تمام فناوری‌های پیشرفته نحوه ارتباط و انتقال داده‌ها در سامانه‌های ارتباطی است. این سامانه می‌تواند یک شبکه مخابراتی، چندین کامپیوتر مرتبط با هم و متصل به شبکه مخابراتی، اینترنت و همچنین برنامه‌های استفاده شده در آنها باشد.
عناصر کاملا اصلی
فناوری اطلاعات متشکل از چهار عنصر اساسی انسان، ساز و کار، ابزار، ساختار است، به طوری که در این فناوری، اطلاعات از طریق زنجیره ارزشی که از بهم پیوستن این عناصر ایجاد می‌شود جریان یافته و پیوسته تعالی و تکامل سازمان را فراراه خود قرار می‌دهد:
    انسان: منابع انسانی، مفاهیم و اندیشه، نوآوری
    ساز و کار: قوانین، مقررات و روشها، سازوکارهای بهبود و رشد، سازوکارهای ارزش گذاری و مالی
    ابزار: نرم‌افزار، سخت‌افزار، شبکه و ارتباطات
    ساختار: سازمانی، فراسازمانی مرتبط، جهانی
بسیاری مفهوم فناوری اطلاعات را با کامپیوتر و انفورماتیک ادغام می‌کنند، این درحالیست که این‌ها ابزارهای فناوری اطلاعات می‌باشند نه تمامی آنچه که فناوری اطلاعات عرضه می‌کند. سید حامد خسروانی شریعتی در مقاله‌ای در همین زمینه آورده‌است که:” با فرض اینکه فناوری اطلاعات یک سیب باشد، کامپیوتر، شبکه، نرم‌افزار و دیگر ابزارهای مرتبط با این حوزه همانند دم سیب است که میوه توسط آن تغذیه می‌گردد، حال این خود سیب است که محصول اصلی است و هدف و نتیجه در آن خلاصه می‌گردد
 نقش ICT
ICT یافناوری‌اطلاعات‌وارتباطات( Information & Communication Technology)، بدون شک تحولات گسترده ای را در تمامی عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی بشریت به دنبال داشته و تاثیر آن بر جوامع بشری بگونه‌ای است که جهان امروز به سرعت در حال تبدیل شدن به یک جامعه اطلاعاتی است. جامعه ای که در آن دانایی و میزان دسترسی و استفاده مفید از دانش، دارای نقشی محوری و تعیین کننده است. گستردگی کاربرد و تاثیرات آن در ابعاد مختلف زندگی امروزی و آینده جوامع بشری به یکی از مهمترین مباحث روز جهان مبدل شده و توجه بسیاری از کشورهای جهان را به خود معطوف کرده است.
فناوری اطلاعات و ارتباطات چیست؟
فناوری اطلاعات و ارتباطات چیست؟در پنجاه سال گذشته بروز تحولات گسترده در زمینه کامپیوتر و ارتباطات، تغییرات عمده ای را در عرصه های متفاوت حیات بشری به دنبال داشته است. انسان همواره از فناوری استفاده نموده و کارنامه حیات بشری مملو از ابداع فناوری های اطلاعات و ارتباطات که از آنان به عنوان فناوریهای جدید و یا عالی، یاد می شود بیشترین تاثیر را در حیات بشری داشته اند.

فهرست مطالب
فناوری اطلاعات    1
عناصر کاملا اصلی    1
نقش ICT    1
فناوری اطلاعات و ارتباطات چیست؟    1
● دولتهای الکترونیکی:    3
▪ مزایای دولت الکترونیکی:    3
زمینه‌های کاربرد دولت الکترونیکی:    3
▪ شهرهای الکترونیکی:    3
▪ پروژه‌های شهرهای الکترونیکی در ایران :    4
آموزش الکترونیکی:    4
نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش    5
قابلیت انعطاف فناوری و یادگیری الکترونیکی    8
تجارت الکترونیکی:    10
مزایای تجارت الکترونیکی:    10
فناوری و رسانه    11
زمینه‌های IT    11
ابزارهای نرم‌افزاری مدیریت خدمات فناوری اطلاعات    11
((عوامل توسعه فن آوری اطلاعات ))    11
1- قانونی ساختن ارتباطات اینترنتی:    11
2- تعریف درست از اینترنت    12
3- زیرساختهای غیر مستحکم:    12
4- متولیان متعدد:    13
((راهکارهایی برای مطلوب تر شدن سطح فن آوری اطلاعات  در جوامع))    14
دانش و توسعه :    14
● جمع بندی و نتیجه گیری    16
منابع:    17

فهرست مطالب فناوری اطلاعات

فهرست مطالب فناوری اطلاعات

این تحقیق بصورت فایل ورد(word) در 18 صفحه با فونت 14 ب نازنین  تنظیم شده است که شامل فهرست مطالب  ، متن تحقیق ،نتیجه گیری ومنابع می باشد.حجم فایل 140 کیلو بایت


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط