آلیاژ محلول جامد

آلیاژ محلول جامد

آلیاژهای محلول جامد
آیا فلزات در حالت مذاب در یکدیگر حل می شوند؟ در حالت جامد چه طور؟
رفتار یک آلیاژ دوتایی که در آن، دو فلز در حالت جامد و مایع کاملاً در یکدیگر حل می شوند،در حین انجماد شبیه فلز خالص است یا خیر؟
آیا می توان ساختمان میکروسکوپی آلیاژ را پس از انجماد پی شبینی کرد؟ خواص دیگر را چه طور؟
محلول جامد:
هر محلول از دوقسمت تشكيل شده است، يك حلال ويك حل شونده ،حل شونده قسمت فرعي وحلال قسمت عمده يا اصلي محلول را تشكيل مي دهند. محلول هايي وجود دارند كه حلال يا حل شونده آنها سه حالت گاز،مايع يا جامد را دارد.معروفترين مححلول ها آب نمك با آب قند است.                                          مقدار حل شونده كه توسط حلال حل مي شود،معمولاً تابعي از دما در فشار ثابت است وبا افزايش دما افزايش مي يابد محلول سه حالت ير اشباع،اشباع وفوق اشباع دارد.
انواع محلول:
دو نوع محلول جامد وجود دارد كه عبارتند از:
    محلول جامد جانشيني
    محلول جامد بين نشيني    
آلیاژ مخلوط یا محلول جامد فلزی متشکل از یک فلز اصلی که آن‌را فلز پایه می‌گویند با یک یا چند عنصر فلزی و یا غیرفلزی است. آلیاژ معمولاً خواصی متفاوت از عناصر تشکیل دهنده خود دارد. بسته به میزان همگنی در اختلاط عناصر، آلیاژ می‌تواند تک فاز یا چند فازی باشد. هدف از آلیاژسازی، تغییر و بهبود خواص ماده مانند چقرمگی، استحکام، سختی و غیره‌ست. خواص فیزیکی آلیاژ با نمودار فازی توصیف می‌شود.

فهرست مطالب
آلیاژهای محلول جامد    1
محلول جامد:    1
انواع محلول:    1
آلیاژهای مسی و نیکل    3
رسم نمودار تعادلی:    3
نمودار تعادلی آلیاژ Cu 50 % + Ni 50%    5
آلیاژ ٧٠ درصد نیکل و ٣٠ درصد مس    5
نمودار تعادلی نیکل مس    8
منابع:    10

فهرست مطالب محلول جامد

فهرست مطالب محلول جامد

این تحقیق بصورت فایل ورد  در 11 صفحه با فونت 14 ب نازنین تنظیم شده است که شامل فهرست مطالب ، متن تحقیق ، منابع می باشد . حجم فایل :336کیلوبایت


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط