مقاله در مورد آزارجنسی

مقاله در مورد آزارجنسی

فهرست مطالب
چكيده    3
گزارشات نگران کننده    3
جدول درصد قربانيان جنسي در بعضي از كشورها بر حسب سن    4
تعريف تجاوز جنسي    4
ويژگي هاي متجاوزين جنسي    5
تقسیم بندی مردان متجاوز:    5
ويژگي هاي قربانيان    6
ويژگي زنان بزه ديده    6
ـ پناهندگان اخراجي    6
ـ بيماران رواني    6
ـ دختران فراري و زنان خياباني    6
انواع تجاوز    7
الف)ـ برحسب تعداد متجاوزين    7
ـ تجاوز فردي    7
ـ تجاوز گروهي    7
ب)ـ برحسب شدت اعمال خشونت    7
ـ  تجاوز با قدرت    7
ـ تجاوز با خشم    7
ـ تجاوز با دگرآزاري    8 بقیه فهرست مطلب و دانلود فایل در ادامه مطلب……..ج)- بر حسب ميزان آشنايي متجاوز با قرباني    8
ـ تجاوز توسط آشنايان    8
ـ تجاوز توسط محارم    8
شگرد هاي متجاوزين    9
ـ دروغ و فريب    9
ـ تهديد به آبروريزي    9
ـ سوء استفاده از موقعيت شغلي    9
ـ تهديد مسلحانه    9
ـ استفاده از مواد خواب آور    10
علل تجاوز جنسي    10
الف)ـ علل روانشناختي    10
ب)ـ علل فرهنگي    11
ـ ديدن فيلم هاي خشن جنسي    11
ـ تقليد از گروه هاي ضد فرهنگ    11
ـ برتري جويي و قدرت نمائي مردان    11
ـ شيء انگاري زنان    12
ـ تغيير ارزش هاي ديني    12
ج)ـ علل اجتماعي    12
ـ افزايش سن ازدواج    12
ـ افزايش عوامل تحريك كننده    13
د)ـ علل خانوادگي    13
ـ عدم رعايت حريم عفاف در مسائل جنسي والدين    13
ـ وجود سابقه اقدام به تجاوز در اطرافيان    14
هـ)ـ علل حقوقي    14
ـ عدم گزارش تجاوز از سوي قرباني    14
و)ـ علل سياسي    15
ز)- علل اقتصادي    16
تئوري  هاي مربوط به نقش بزه ديده در وقوع تجاوز جنسي    16
الف) تئوري سبك زندگي (شيوه زيستن)    17
ب) تئوري اعمال روزمره    17
زمينه هاي ايجاد شده از سوي بزه ديده    18
پيامدهاي تجاوز جنسي    19
1)ـ ايجاد آسيب‎هاي جسمي    19
2)ـ ايجاد بيماري‎هاي رواني    20
3)ـ آسيب‎هاي خانوادگي    20
4)ـ آسيب‎هاي اجتماعي    21
ـ افزايش انحرافات اجتماعي    21
ـ قتل  توسط بستگان    21
ـ طرد از جامعه    21
ـ سقوط در ورطه فحشا    22
پيشگيري و مقابله    22
1ـ راهبردهاي فرهنگي    22
ـ ترويج ارزش هاي ديني    22
ـ ترويج حجاب كامل اسلامي    22
ـ پوشاندن زينت آلات از ديد نامحرمان    23
2ـ راهبردهاي اجتماعي    23
ـ تسهيل ازدواج    23
ـ كاهش عوامل تحريك‎زا    23
3ـ راهبردهاي فقهي ـ حقوقي    23
راهكارهاي بازتواني    25
حمايت از بزه ديدگان اصولاً در 3 مرحله قابل تصور است:    25
ـ ايجاد مركزي براي حمايت از قربانيان تجاوز    25
ـ تشويق قرباني به گزارش تجاوز    26
ـ تاسيس و تجهيز سازمان هاي غيردولتي    26
فهرست منابع    27

چكيده
 تجاوز جنسي پديده اي است كه از گذشته هاي بسيار دور در بين جوامع مختلف وجود داشته است، اما امروزه اين معضل در جوامع گوناگون، به جهت ترويج دو مقوله خشونت و سكس، در سطح بسيار گسترده‎اي افزايش يافته است و به عنوان مصداق جهاني خشونت عليه زنان مطرح مي‎باشد. اين نوشتار با بررسي مفهوم تجاوز جنسي و انواع آن، ويژگي‎هاي متجاوزان و بزه‎ديدگان، علل وعوامل بروز اين پديده، پيامد هاي ناگوار آن را در ابعاد مختلف، تحليل و بررسي نموده و در بخش پاياني، راهكارهاي پيشگيرانه در سطح فردي و اجتماعي ارائه كرده است.
 گزارشات نگران کننده
 تجاوز جنسي، معضلي در تمام جوامع است و هيچ كشوري در دنيا، فارغ از اين مشكل نمي باشد؛ البته به اعتقاد تحليل گران اجتماعي، فرهنگ جوامع در ميزان وقوع آن مؤثر است. اغلب كشورهاي پيشرفته، به ويژه آمريكا، داراي  بيشترين آمار تجاوز هستند، به طوري كه امنيت زنان در اين جوامع به صورت رؤياي تعبير ناشدني است. وزارت کشور انگلستان گزارش مي‎دهد كه حدود ٧٠ درصد زنان بين ١٧ تا ٣٥ ساله، به طور دائم نگران هستند که مورد تجاوز جنسي قرار نگيرند. طبق اين گزارش بين سال هاي ١٩٨٥ تا ١٩٩٦ آمار تجاوز افزايش چشمگيري داشته است. در حالي که بسياري از زنان بزه ديده، كمتر اين موضوع را به پليس گزارش مي دهند. مطالعة ديگري نشان مي‎دهد که از هر پنج زن در دنيا، روزانه يک نفر مورد توهين و آزار جنسي واقع مي شود. طبق اين گزارش، سالانه ٧٠٠ هزار زن در آمريکا مورد تجاوز قرار مي‎گيرند و بين 6 تا 25 درصد زنان اين كشور، حداقل يك بار مورد تجاوز جنسي واقعي قرار گرفته‎اند. همچنين بيش از 50 درصد زنان، حداقل يك بار در عمر خود تهديد به تجاوز جنسي شده‎اند. البته اين مسأله مختص كشورهاي صنعتي نيست، بلكه كشورهاي در حال توسعه نيز با چنين معضلي مواجهند. اخيراً گزارشات بسيار نگران كننده اي درخصوص تجاوز به اطفال منتشر مي شود. چنانچه روزنامه البيان امارات مي نويسد: «رشد تجاوز به دختر بچه ها در جنوب افريقا به حد خطرناكي رسيده است و بسياري از اطفال جنوب افريقا، از طرف معلمين و شاگردان بزرگتر، مورد تجاوز جنسي واقع شده اند.»
آمارهاي منتشر شده از سوي برخي كشورها نيز جهاني بودن معضل تجاوز را نشان مي دهد.

این تحقیق بصورت فایل ورد در 30 صفحه با فونت 14 ب نازنین فاصله بین خطوط 1.15 تنظیم شده است که با اضافه کردن فاصله بین خطوط تا 40 صفحه هم قابلیت افزایش به صورت عادی دارد. که شامل فهرست مطالب با صفحه بندی الفبایی و فهرست بندی عددی متن تحقیق بصورت کاملا منظم و مرتب و منابع کتابی . حجم فایل 126 کیلوبایت

فهرست مطالب و نمونه صفحه آزار جنسی

فهرست مطالب و نمونه صفحه آزار جنسی


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط