طیف سنجی جرمی

طیف سنجی جرمی

فهرست مطالب
طیف‌سنجی جرمی    1
اصول طیف سنجی جرمی    1
اجزای اصلی دستگاه طیف‌سنج جرمی شامل موارد زیر می‌شود:    2
• سیستم ورود نمونه (Sample Inlet):    2
• منبع یون (Ion Source):    2
• تجزیه گر جرمی (Mass Analyzer):    2
• آشکارساز (Transducer) یون:    2
• پردازشگر علامت:    2
منبع یون:    3
پتانسیل یونیزاسیون    3
عمده روش های مورد استفاده در طیف سنجی‌جرمی برپایه یونیزاسیون عبارتند از:    5
یونیزاسیون افشانه (Spray Ionization):    5
یونیزاسیون برخورد الکترون (Electron Impact Ionization – EI)    6
یونیزاسیون شیمیایی (Chemical Ionization – CI):    6
یونیزاسیون واجذبی (Desorption Ionization):    7
تجزیه گر جرمی (Mass Analyzer)    9
تجزیه گر جرمی قطاع مغناطیسی:    9
تجزیه گر جرمی زمان پرواز (TOF):    10
تجزیه گر جرمی چهار قطبی:    11
آشکار ساز یونی و پردازنده    12
تصویربرداری طیف سنجی جرمی    12
طیف‌سنجی جرمی یون های ثانویه SIMS ]1,5]    14
سه نوع دستگاه SIMS بصورت تجاری برای تصویربرداری در مقیاس نانو موجود میباشد:    15
کاربرد تصویربرداری طیف‌سنجی جرمی در نانوفناوری    17
جمع بندی و پایانی :    19
منابع:    20
طیف‌سنجی جرمی

نحوه کار طیف سنج جرمی

نحوه کار طیف سنج جرمی

طیف سنج جرمی (Mass Spectrometer)،دستگاهی است که برای آنالیز جرمی استفاده می‌شود. اساس کار این دستگاه جداسازی یون‌های متحرک از یکدیگر بر اساس نسبت جرم به بار(m/z) است.
طیف‌ سنجی جرمی یکی از کاربردی‌ترین تکنیک‌های آنالیز در شیمی است. این روش جهت آنالیز عنصری، آنالیز سطح و جهت اهداف کمی و کیفی صورت می‌گیرد. اجزای اصلی دستگاه شامل منبع یون، تجزیه‌گر جرمی و آشکارساز یونی می‌باشد. طراحی‌های مختلفی از این دستگاه با کارآیی‌های متنوع ارائه شده‌ است.
طیف‌سنجی جرمی (Mass Spectroscopy)، یکی از قوی‌ترین تکنیک‌ها در شیمی تجزیه است. این تکنیک در گستره وسیعی از جمله آنالیز عنصری (Elemental Analysis)، آنالیز سطح (با اصلاح و تغییر در روش)، اندازه گیری جرم مولکولی، شناسایی ساختار مولکولی، بررسی واکنش پذیری فاز گازی و برای تعیین غلظت اجزای یک نمونه به‌کار گرفته میشود. این روش به‌طور گسترده ای تقریبا برای شناسایی تمام عناصر موجود در جدول تناوبی کاربرد دارد. اساسا هر اتم یا مولکولی که توانایی یونیزه شدن و انتقال به فاز گازی را داشته باشد، میتواند توسط این تکنیک مورد تجزیه قرار گیرد.
اصول طیف سنجی جرمی
به بیان ساده ، طیف سنج جرمی سه عمل اساسی را انجام می‌دهد:
1) مولکول ها توسط جریاناتی از الکترون های پرانرژی بمباران شده و بعضی از مولکول ها به یون های مربوطه تبدیل می‌گردند. سپس یون ها در یک میدان الکتریکی شتاب داده می‌شوند.
٢) یون های شتاب داده شده بسته به نسبت بار/جرم آن ها در یک میدان مغناطیسی یا الکتریکی جدا می‌گردند.
٣) یون های دارای نسبت بار/جرم مشخص و معین توسط بخشی از دستگاه که در اثر برخورد یون ها به آن ، قادر به شمارش آن ها است، آشکار می‌گردند. نتایج داده شده خروجی توسط آشکار کننده، بزرگ می شوند. علامت یا نقشی که از ثبات حاصل می‌گردد یک طیف جرمی است، نموداری از تعداد ذرات آشکار شده بر حسب تابعی از نسبت بار/جرم.

فهرست مطالب طیف سنج جرمی و صفحه نمونه

فهرست مطالب طیف سنج جرمی وصفحه نمونه

این تحقیق در 21 صفحه با فونت 14 ب نازنین تنظیم شده است که شامل فهرست مطالب بصورت کاملا مرتب و منظم ، متن تحقیق ، و منابع  بدون هیچ گونه تگ تبلیغاتی و آماده برای پرینت گرفتن .

حجم فایل :1.2 مگابایت


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط