تحقیق کامل درباره یون

تحقیق کامل درباره یون

یون

یون

فهرست مطالب
یون    1
یون های ترکیبی    1
ماهیت یون    2
کاتیون    2
آنیون    2
شعاع یونی    3
یونهای مثبت ( کاتیونها )    3
یونهای منفی ( آنیونها ) :    4
انواع پیونداصلی:    4
پیوند یونی( الکترو والانس):    5
خواص مواد مرکب یونی    6
گروههای حاوی پیوند یونی    7
عناصرگروه IA (فلزات قلیایی)    7
عناصر گروه IIA (فلزات قلیایی خاکی)    7
عناصر گروه VIIA (هالوژنها)    7
پیوند کووالانسی    7
آبکافت یونها    10
جدول یون های غیر فلزی و آنیون های چند اتمی    11
جدول یون های فلزی    12
قانون رقت اسوالد ( Ostvald’s Dilution Law)    13
یون کمپلکس / ترکیبات کوئوردیناسیون    14
آمفوتریسم یا دوخصلتی بودن مواد:    15
آشنایی با یون های کمپلکس فلزی (1)    16
یون فلزی کمپلکس چیست؟    16
پیوند یون های کمپلکس ساده    17
ساختار الکترونی آهن:    18
آشنایی با یون های کمپلکس فلزی (2)    21
2- یون های فلزی کمپلکس شامل لیگاندهای پیچیده:    21
لیگاند 4 دندانه ای    23
لیگاند 8 دندانه ای    24
کاربردهای مواد یونیزه    25
منابع:    26
منابع کتابی:    26
منابع اینترنتی:    26

یون
یون به اتمی گفته می‌شود که بار الکتریکی اضافه داشته باشد و این بار می‌تواند منفی یا مثبت باشد. یون‌ها به دو نوع آنیون و کاتیون تقسیم می‌شوند. آنیون به یونی گفته می‌شود که به دلیل داشتن‌ الکترون‌های اضافی در لایه الکترونی‌اش دارای بار الکتریکی منفی باشد و کاتیون بر خلاف آنیون دارای بار الکتریکی مثبت است.
 یون های ترکیبی ……ادامه مطالب…..دانلود فایل(یون ها می توانند از گروهی از اتم ها تشکیل شوند . به این گرو ه ها یون های ترکیبی می گویند.)
شاید به یاد داشته باشید که یون ، یک اتم یا گروهی از اتم هاست که بار کلی مثبت یا منفی دارد . یون ها بار دارند ؛زیرا تعداد پروتون ها و نوترون ها در آن ها برابر نیست . در یک یون مثبت ، تعداد پروتون ها بیش تر از الکترون هاست . در یک یون منفی تعداد الکترونها بیش تر از پرتون ها ست. یون های چند اتمی در شکل های زیر قابل مشاهده هستند. در هر یک از این گروهها اتم ها با به اشتراک گذاشتن الکترون به هم متصل شده اند . به دیگر شخن آنها با پیوندهای کوالانسی یک دیگررا نگه می دارند .در واقع حتی با به اشتراک گذاشتن الکترون ،باز هم لایه الکترونی بیرونی همه اتم های تشکیل دهنده گروه کامل نمی شود.این گروه از اتم ها باز هم به گرفتن یا از دست دادن یک یا دو الکترون نیاز دارند تا لایه های بیرونی آن ها به طور کامل پر شود.به شکل یون کربنات نگاه کنید . سه اتم اکسیژن ،لایه های بیرونی خود را با به اشتراک گذاشتن الکترون با اتم کربن پرکرده اند . اما برای این که همه اتم های سازنده گروه ، به لایه های بیرونی دست یابند ،این گروه هنوز به گرفتن دو الکترون نیاز دارد . هنگامی که این کار انجام می گیرد ،تعداد کل الکترون ها در گروه ، دو تا بیش تر از تعداد کل پروتون های آن است . بنابراین گروه به یک بار منفی دو تایی دست می یابد . این گروه به یک یون منفی تبدیل می شود. یون کربنات ، نمونه ای از یک یون ترکیبی است . یک یون ترکیبی گروهی از اتم هاست که بار کلی مثبت یا منفی دارد.

این تحقیق در 27 صفحه با فونت 14 ب نازنین فاصله بین خطوط 1.15  تنظیم شده است که شامل فهرست مطالب به صورت کاملا مرتب ، متن تحقیق به همراه عکس های کاربردی و گویا و منابع اینترنتی و کتابی می باشد. حجم فایل 940 کیلوبایت

فهرست مطالب و صفحه نمونه یون

فهرست مطالب و صفحه نمونه یون


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط