تبلیغات محیطی

فهرست مطالب
تبلیغات:    1
تعريف تبليغات:    1
اصول تبليغات    1
تبلیغات در جامعه مدرن:    3
تبليغات، مدرنيته و فرهنگ توده اي    3
دلایل تبیلغ شرکت ها :    5
فنون تبليغات:    5
مدلهاي تبليغ :    7
روشهاي مورد استفاده تبليغات :    8
ارتباط تبليغات و توسعه :    8
اصول كار تبليغ :    9
فلسفه وجودي نظام تبليغ :    9
تبلیغات محیطی چیست ؟    9
تاریخچه تبلیغات محیطی    10
مزایای تبلیغات محیطی چیست ؟    10
معایب تبلیغات محیطی چیست ؟    10
انواع رسانه محیطی تبلیغاتی :    11
انواع موقعیت های مکانی برای انجام تبلیغات محیطی    12
خلاقیت در تبلیغات محیطی    13
نقش گرافیک محیطی در تبلیغات محیطی    13
نقش تبلیغات در رسانه های مختلف     14
رسانه های چاپی و تبلیغات    14
رادیو و تبلیغات    15
تلویزیون و تبلیغات    15
شهر و تبلیغات محیطی    16
تبلیغات محیطی ابزاری برای فرهنگ سازی    16
تبلیغ یک رسانه در رسانه ای دیگر!    17
تبلیغات در نقطه خرید به عنوان بخشی از تبلیغات محیطی:    17
تبلیغات در نقطه خرید چیست؟    17
روش‌های تبلیغ در نقطه خرید    18
آینده تبلیغ در نقطه خرید    19
كدام ابزارهای تبلیغاتی در ایران موثرترند؟    20
نمونه هایی از تبلیغات محیطی در شهرها:    21
بیلبورد:    21
بیلبورد چیست ؟    22
قسمت های تشکیل دهنده بیلبورد تبلیغاتی :    23
مزایای بیلبورد تبلیغاتی :    24
معایب بیلبورد تبلیغاتی :    25
تبلیغات بر روی بدنه اتوبوس    25
تاریخچه تبلیغات اتوبوسی    25
مزایای تبلیغات اتوبوسی    26
معایب تبلیغات اتوبوسی    26
خلاقیت در تبلیغات اتوبوسی داخلی    27
خلاقیت در تبلیغات اتوبوسی خارجی    28
لمپوست بنر چیست ؟    28
مکان های مورد استفاده لمپوست بنر:    29
مزایای تبلیغات لمپوست بنر:    29
معایب تبلیغات لمپوست بنر:    30
انواع اجرای لمپوست بنر:    30
قوانین تبلیغات شهری (تبلیغات محیطی)    30
اثرات سوء تبلیغات    35
آثار تبلیغات تجاری    36
آثار اقتصادی تبلیغات تجاری    36
آثار اجتماعی تبلیغات تجاری    38
آثار فرهنگی تبلیغات    40
آثار سیاسی تبلیغات بازرگانی    41
پيشنهادات :    42
منابع:    44
منابع کتابی:    44
منابع اینترنتی:    44

تبلیغات:
تعريف تبليغات:

تبلیغات

تبلیغات

ـ فرهنگ و بستر تبليغات را اينگونه تعريف كرده است: تلاش براي ارائه آموزه‌ها، ايده‌ها، دلايل، شواهد يا ادعاها از طريق رسانه‌هاي ارتباطي براي تقويت هدفي يا مبارزه با هدف ضد آن.

ـ تعريف لامون از تبليغات : تبليغات در معناي گسترده آن،‌ فن تحت تأثير قراردادن عمل انسان از طريق دستكاري تصورات يا باز نمودهاست.
به گفته برتيز،‌ تبليغات نوين تلاشي است پيوسته در جهت ايجاد يا شكل دادن رخدادها براي تحت تاثير قراردادن روابط عامه مردم با كاري فكري يا گروهي.
اصول تبليغات

فهرست مطالب تبلیغات محیطی

فهرست مطالب تبلیغات محیطی

تبلیغات محیطی و شهری صفحه نمونه

تبلیغات محیطی و شهری صفحه نمونه

این تحقیق در 46 صفحه با فونت 14 تنظیم شده است که شامل فهرست مطالب با صفحه بندی الفبایی ، متن تحقیق با فهرست بندی عددی بصورت کاملا مرتب و منظم و منابع می باشد.بدون هیچ گونه تگ تبلیغاتی آماده برای پرینت گرفتن خیلی عالی تنظیم شده است  حجم فایل :1.24 مگابایت
 


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط