کمین و ضد کمین

کمین و ضد کمین

فهرست مطالب
کمین Ambush:
اهداف کمین  …………………………………………………………………………  1
منظور از کمین  ………………………………………………………………………  2
اصطلاحات کمین  ……………………………………………………………………  3
اطلاعات لازم برای یک کمین موفقیت آمیز …………………………………..   3
منابع کسب اطلاعات برای یک کمین موفقیت آمیز ………………………….. 4
مناطق مناسب برای کمین………………………………………………………    4
خصوصیات و شرایط منطقه کمین ……………………………………………..   4
سلاحها و تجهیزات کمین …………………………………………………………   5
سازماندهی نیروهای کمین ……………………………………………………..   5
ملاحضات مهم در یک کمین موفقیت آمیز ……………………………………   6
خصوصیات افراد کمین ……………………………………………………………   7
انواع کمین …………………………………………………………………………..   7
انواع کمین از نظر زمان و پیش بینی :  ………………………………………..  7
انواع کمین با در نظر گرفتن موقعیت منطقه و وضعیت هدف :………….    8
انواع کمین از نظر انهدام هدف ………………………………………………….   9
انواع کمین با توجه به فاصله عناصر هجوم  …………………………………  10
آرایشات کمین  ………………………………………………………………………  10
مهمترین عوامل شکست یک کمین ……………………………………………   12
ضد کمین  …………………………………………………………………………….  12
راههای جلوگیری از افتادن به دام کمین :  …………………………………..  12

کمین Ambush:
 تکی است غافلگیرانه ازیک موضع پنهانی که علیه نیروهای درحال حرکت یاموقتا ثابت پیاده یاموتوری صورت می گیرد.
اهمیت کمین :
 کمین در عملیات منظم و نامنظم صورت میگیرد و از تاکتیکهای بسیار مؤثر و مورد پسند چریکهاست ، زیرا :
1 – در اجرای آن نیازی به تصرف زمین و نگهداری آن نمیباشد .
2 – یگانهای کوچک میتوانند با تجهیزات کم و ساده ، یگانهای بزرگ را به ستوه درآورند.
3 – نیروهای کمین خورنده را مجبور میکند که در زمان و مکان نامناسب بطور قطعی درگیر شوند .
4 – از جابجا شدن وسیع نیروها جلوگیری میکند.
5 – با از بین بردن سلاحها و مهمات دشمن آنان را در محدودیت و فشار قرار میدهد.
6 – با کشتن و اسیر نمودن سران و افراد برجسته آنان توان رزمی و روح جنگجویی دشمن را تضعیف میکند.
اهداف کمین
1 – علیه نیروهای پیاده و سواره.
2 – علیه نیروهای تاخت دشمن (قبل و بعد از تاخت ).
3 – علیه قطارهای حامل سوخت ، نفرات ، مهمات ، تجهیزات و آذوقه …

این تحقیق در 15 صفحه تنظیم شده است که شامل صفحه فهرست مطالب ، متن تحقیق با فونت 14 کاملا منظم ومرتب به همراه عکس های مربوطه در داخل فایل word  ، حجم فایل:422کیلوبایت


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط