ویژگی جسمانی و رواني در ورزشكاران معلول

ویژگی جسمانی و رواني در ورزشكاران معلول

فهرست مطالب
عوامل رواني موثر بر عملكرد ورزشكاران معلول    1
مقدمه    1
تاريخچه ورزش معلولين    1
تاریخچه ورزش معلولین در ایران    1
تعریف عوامل رواني يا مهارتهاي رواني :    2
موارد ناتواني :    2
نقيصه هاي معلوليت زا در انسان عبارتند از:    2
سه مرحله اجراي برنامه آمادگي رواني :    3
مهارتهاي رواني    4
انگيزش    4
انگيختگي و كنترل آن    4
توجه و تمركز    6
آگاهي جسماني    6
تصويرسازي ذهني    7
ساز و كارهاي پيشنهاد شده براي اثربخشي تصويرسازي عبارتند از :    7
هدف گزيني    8
اعتماد به نفس    9
آمادگي پيش از مسابقه    10
مهارتهاي تعاملي    10
مهارتهاي ارتباطي    10
فرايند ارتباط    11
رهبري    11
عملكرد و رضايت ورزشكار    12
سبكهاي عمده    12
تقويت گروهي    12
كشف و رشد استعداد در ورزش    12
تماشاچيان و هواداران ورزش    13
پرخاشگري در ورزش    13
نماهاي توصيفي و اندازه گيري هاي روان شناختي ورزشكاران معلول    14
كاربرد تمرين مهارتهاي رواني    15
ملاحظات كاربردي در كار با ورزشكاران معلول    15
ملاحظات ويژه براي كارباورزشكاران معلول حسي    16
ملاحظات ويژه براي كار با ورزشكاران معلول ذهني يا جسمي    17
معلوليت ذهني    17
معلوليتهاي جسماني    17
جهت گيري هاي آينده    18
نتيجه گيري    19
منابع :    20

ویژگی جسمانی و رواني ورزشكاران معلول
مقدمه
مدت زيادي است كه از فايده تمرين بدني براي سلامت جسماني آگاهيم و هر روز بر دامنه تحقيقاتي كه مويد تاثير مطلوب ورزش و فعاليت بدني در سلامت انسان است افزوده مي شود . در اين ميان تاثير عوامل رواني بر بهبود عملكرد ورزشكاران شامل ورزشكاران داراي معلوليت و ورزشكاران ساالم بر همگان آشكار است .
تاريخچه ورزش معلولين
از زمانهاي بسيار دور از حركت به عنوان يك وسيله درماني و يا جلوگيري از بروز ناراحتيهاي جسمي‌و روحي استفاده مي‌شده است. بر اساس يافته ها و مدارك متعدد باستانشناسان مي‌توان پي برد كه انسانهاي دوران باستان نيز به اهميت حركت براي رهايي از دردها و درمان آگاه بوده اند. ورزش معلولین
چيني ها جزو اولين ملتهايي بودند كه به اين موضوع پي بردند كه علل بروز بسياري از ناراحتيها و بيماريها كم تحرکی و عدم انجام فعاليتهاي جسمي‌است. به اين دليل آنها نوعي تمرينات سبك معروف به ‌« كانگ فو» را اجرا مي‌كردند. هندوهاي باستان نيز براي درمان و حفظ سلامت بدن تمرينات و حركات زيادي را ارائه دادند كه اكثراين تمرينات تا دوران جنگهاي صليبي به كار گرفته مي‌شدند. امروزه معروفترين اثر باقي مانده از هندوها تمرينات « يوگا» است. يوگا تمرينات جسمي‌و روحي است كه براي كنترل تن و روان تدوين شده است در يونان باستان نيز هرودت اولين كسي بود كه به تأثير ژيمناستيك در بهبود و كمك به درمان بيماريها توجه كرد. او مجموعه اي از تمرينات را كه مبتني بر اصول و قواعد هندسي بود به منظور از ميان بردن ضعف بدني شاگردانش تدوين كرد. بيشترشاگردان هردوت معتقد بودند كه اين تمرينات بسيار مشكل ولي سودمند هستند.
رشد كمي‌معلولان كه موجب حساس شدن جامعه نسبت به آنان شده بود، خود موجب اختصاص دادن بودجه و گردآمدن بخشي از نيروي كارآمد پزشكي- ورزشي و بهره گيري از تكنولوژي پيشرفته براي کمک به معلولان گرديد. افراد سرشناس نيزكه خود در طي جنگ معلول شده بودند از عوامل تشديد كننده اين اشتياق عمومي ‌به حساب مي‌آمدند. مجموعه اين عوامل به شكل گيري اولين تشكيلات ورزش معلولان انجاميد. تشكيلاتي كه هدف آن تأمين كردن نيازهاي جسماني و رواني معلولان بود. تا قبل از تأسيس اولين باشگاههاي ورزشي ويژه معلولان، نهادها و موسسه هاي ديگري وجود داشتند كه به معلولان نيزتوجه داشته و گامهايي درجهت تأمين نيازهاي آنان برداشته بودند، ليكن انگيزه هاي آنان از حد و مرزخيرخواهي و ترحم فراتر نمي‌رفت. كليساها و ديگر سازمانهاي مذهبي قدمهاي موثري درراه ايجاد انجمنهاي مختلف معلولان برداشتند وفعاليتهاي خود را با شرايط جديد تطبيق دادند. ازاين پس نه فقط خيرخواهي، بلكه قبول معلوليت به عنوان يك عارضه اجتماعي، وظايف روشني را در ارگانهاي مختلفي كه براي معلولان انجام وظيفه مي‌كردند تعيين كرد، به ويژه آنكه خود معلولين به طرز چشمگيري دراين نهادها فعاليت مي‌كردند و به موقعيت خويش آگاه شده بودند.

این تحقیق بصورت فایل ورد در 22 صفحه تنظیم شده است که دو صفحه اول مربوط به فهرست بندی با شماره گذاری الفبایی و بقیه صفحات با فهرست بندی عددی می باشد.با فونت 14 .حجم فایل:124 کیلوبایت

فهرست مطالب

fehrest varzesh malolan

، تحقیق اماده تربیت بدنی با فهرست مطالب، تحقیق آماده برای درس تربیت بدنی،تحقیق کامل درباره ورزشکاران معلول، تحقیق کامل درباره ورزش معلولان، ویژگی جسمانی و رواني در ورزشكاران معلول، تحقیق بصورت فایل ورد ویژگی جسمانی و رواني در ورزشكاران معلول، تحقیق آماده درباره ویژگی جسمانی و رواني در ورزشكاران معلول، تحقیق کامل درباره عوامل رواني موثر بر عملكرد ورزشكاران معلول، ورزشکاران معلول.word، ویژگی جسمانی و رواني در ورزشكاران معلول.word، تحقیق جدید آماده تربیت بدنی، تحقیق آماده جدید رشته تربیت بدنی

تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط