نقش رسانه در توسعه دین

نقش رسانه در توسعه دین

فهرست مطالب
چکیده:    1
مقدمه    2
تعریف رسانه    3
اهمیت رسانه    3
تأثیر رسانه در فرهنگ اجتماعی    4
نقش و جايگاه رسانه‌های فرهنگی    5
نقش و تأثیر رسانه ها در شکل دهی فرهنگ اجتماعی    6
دین از نگاه رسانه    7
رسانه از نگاه دین    9
رسانه ابزاری برای گسترش و انتقال پیام دین    9
نحوه عملکرد رسانه ها در جامعه دینی    10
کارکردهای رسانه در توسعه ی فرهنگ دینی    10
دین، رسانه و هویت    10
رسانه های فعال کشور به ویژه رسانه های دیداری-مفروض اصلی ما-سه رسالت اساسی دارند:    12
تعامل دین و رسانه    13
به طور کلی دیدگاه های مختلف در این زمینه را می توان به سه دسته تقسیم نمود:    13
دین، رسانه و خانواده    14
دین، رسانه و کودکان    16
تاثیر مخرب معنوی رسانه ها بر روی کودکان    16
یک-اجتماعی شدن    16
دو-آموزش    17
نتیجه گیری    17
راهکارهای توسعه فرهنگ رسانه ای دین    18
الف) اجرای قانون رسانه ها    18
ب) پای بندی به اصول ارزشی مشترک    18
ج) تهیه فیلم های متناسب با باورهای ملی-مذهبی    18
د) تلاش برای تولید فیلم    18
هـ) نهادینه سازی تعهد در برابر فرهنگ دینی    18
فهرست منابع :    19
منابع  کتابی:    19
منابع اینترنتی:    20

چکیده:
دین در دنیای کنونی، بسیار بیشتر از گذشته، سرنوشت خویش را در گرو فعالیت های رسانه ای می بیند. نفوذ گسترده رسانه ها در خانه ها و خلوت های افراد، افزایش روند روبه رشد و پیچیده زندگی های نسبتاً مدرن و تلاش فزاینده برای فعالیت های معیشتی، کارآمدی تبلیغ چهره به چهره را به شدت کاهش داده است. در دنیایی مجازی که رسانه ها خلق می کنند، دین برای گسترش باورهای خویش، ناگزیر است که تعامل گسترده تری با رسانه ها برقرار کند.بقیه در ادامه مطلب…..


بحران هویت که امروزه گریبان گیر انسان در اکثر جوامع شده، برآیند دیدگاه مادیگرایانه انسان به زندگی و بی‌توجهی به پدیده وحی و دین می باشد. امروز جوانان و نوجوانان بیشتر از دیگران با بحران هویت روبه‌رو است. با ارزیابی و تحلیل عناصر و عوامل آسیب‌ زا در نسل جوان می‌توان به این نتیجه رسید که دور بودن فرد از تربیت صحیح دینی در سال‌های کودکی و نوجوانی زمینه‌ساز دوری از هویت دینی آنان می‌شود. جوان برای کسب هویت از عوامل گوناگونی همچون خانواده، نهادهای تربیتی و پرورشی، رسانه‌های گروهی و مطبوعات متأثر می گردد.
از سوی دیگر از آنجا که تقویت هویت دینی نقطه مقابل و راهکار اصلی برای مقابله با بحران هویت می‌باشد هر تلاش و کوششی که در این راستا صورت گیرد در واقع یک نوع مقابله و مبارزه برای از بین بردن بحران هویت در نسل جوان و امیدوار ساختن این نسل به آینده و اعتماد و اتکا به گذشته خویش می‌باشد. امروزه تاثیر رسانه¬ها بر افکار عمومی بر کسی پوشیده نیست و صاحبان شبکه ها و رسانه های جهانی با استفاده از این ابزار کارامد به دنبال تخریب فرهنگ و هویت بومی و دینی کشورهای مورد نظر خود هستند.
واژه‌های کلیدی: اسلام، رسانه، فرهنگ، هویت، دین.تاثیر رسانه در دین

این تحقیق در 21 صفحه با فونت 14 ب نازنین به همراه فهرست مطالب ، چکیده ، مقدمه، متن تحقیق ، نتیجه گیری و فهرست منابع می باشد.حجم فایل:100 کیلو بایت

فهرست مطالب


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط