مشکلات موجود در مدارس ایران

مشکلات موجود در مدارس ایران

فهرست مطالب
مشکلات موجود در مدارس ایران    1
مشکلات مربوط به فضای آموزشی    1
مشکلات مرتبط با محتوای کتب آموزشی    1
مشکلات مربوط به کادر آموزشی    1
مشکلات مربوط کادر سازمانی و دفتری    2
مشکلات مرتبط با دانش آموزان    2
مشکلات کیفی    3
بودجه آموزش و پرورش ایران    3
مشکلات کیفی و کمی آموزش و پرورش    3
مدارس چند پایه:    3
موانع و مشکلات مدیریت مدرسه محور در ایران    4
راهکارهای مشکلات اجرائی مدیریت مدرسه محور    6
منابع:    10

مشکلات موجود در مدارس ایران
مشکلات مربوط به فضای آموزشی
    برخی ازمشکلات به فضای آموزشی بر میگردد.کمبود کلاسها/کوچک بودن کلاسها/نبودن نور مناسب در کلاسها/فقدان ازمایشگاه/فقدان سایت کامپیوتری و…از جمله موارد قابل طرح در این زمینه میباشد.همچنین کم بودن یا فقدان فضاهای ورزشی برای ایجاد نشاط و شادابی در بین دانش آموزان که منجر به رخوت و تنبلی و روحیه کم در میان دانش آموزان می شود.
مشکلات مرتبط با محتوای کتب آموزشی
    مشکلات دیگربه محتوای کتب اموزشی مربوط میشود.بسیاری از کتب سالیان سال بدون تغییر مانده نه مطالب آنها به روز میشود ونه جایگزین مناسبی برای آنها ارائه میگردد.از جمله اینگونه کتب میتوان به کتابهای رشته علوم اجتماعی اشاره کردکه برخی همانند جامعه شناسی ۱ تاسال جاری تحصیلی هیچگونه تغییر سازنده که معلم ودانش آموز از خواندن آن احساس لذت داشته باشد نداشته است. مطالعات اجتماعی هم تحت عناوین دیگر مثل دانش اجتماعی سالهای سال تدریس شده ومیشود .اگر محتوای کتب درسی دیگر مانند جامعه شناسی۱ در سال جاری به محتوای متون دانشگاهی نزدیک شود بدون شک آثار مثبت وسازنده فرا وانی خواهد داشت.
مشکلات مربوط به کادر آموزشی
    مشکلات دیگر مربوط به کادر آموزشی میباشد. تعداد زیادی از همکاران به دلایل متعدددر صدد افزایش بار علمی خود نیستند وصرفا به داشتن مدرک دانشگاهی اکتفا نموده ودر مواردی که ریشه یابی میشود هدف از گرایش به رشته های ارشد افزایش مبلغ حقوق میباشد  وبااینکه بایستی هرکس در مقطع ارشد قدرت تحقیق وتفحص در رشته مربوطه را داشته باشد

این تحقیق در 11 صفحه تنظیم شده است که شامل فهرست مطالب و متن تحقیق به همراه منابع می باشد. حجم فایل 42 کیلوبایت

، مشکلات موجود در مدارس ایران، تحقیق کامل درباره مشلات مدرسه، تحقیق درباره مشکلات مدارس در ایران، تحقیق آماده درباره مشکلات مدرسه در ایران، مشکلات مدارس.word، تحقیق درباره مشکلات مدرسه در ایران، مشکلات مدرسه، تحقیق کامل درباره مشکلات مدرسه در ایران، مشکلات مدرسه+word، تحقیق بصورت فایل ورد درباره مشکلات مدرسه در ایران

تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط