مدیریت بهره وری

مدیریت بهره وری

فهرست مطالب
بهره وری چیست:    1
آژانس بهره وري اروپا    1
مدیریت بهره وري چيست؟    1
بهره وري معياري است كه موارد زير را شامل مي شود:    2
مديريت بهره وري    3
چرخه بهره وري    3
مرحله بهبود بهره وري فرآيندي دو مرحله اي است:    4
چگونه بهره وری را افزایش دهیم؟    5
فواید حاصل از بهره وری    7
فرآیند چرخه مدیریت بهبود بهره وری    7
سازوکارهای عملی    9
بهره وري نيروي انساني    10
عوامل ساختاري و بهره وري    10
تاثيرعوامل ساختاري سازمان بربهره وري نيروي انساني    12
الف) پيچيدگي    12
ب) رسميت    13
ج) تمركز    14
بهره وری در سازمان    16
●توجه   کافی به كاركنان در سازمان    16
برای اندازه بهره‌وری باید به موارد زیر توجه كرد    17
منا بع بهبود بهره وري :    18
بهبود بهره وری در سطح سازمان    19
مهارت های هفت گانه افزایش بهر ه وری در سازمان    20
نتیجه گیری    20
منابع    22

بهره وری چیست:
    تعریف لغوی: واژه بهره وري ترجمه اصطلاحي كلمه لاتين (PRODUCTIVITY) به معني باروري و سودمندي و استعداد توليدي مي باشد. اولين بار اين واژه در مقاله اي از كس ني (QUESNAY) در سال 1766 در حدود 240 سال پيش بكار برده شد و 70 سال بعد از آن در سال 1833 ميلادي فردي بنام ليتره (LITTRE) بهره وري را قدرت توليد تعريف كرد. بعبارتي بهره وري يعني:قدرت تولیدی، باروری و مولد بودن.
    تعریف کاربردی:در اوائل قرن بيستم از اين كلمه تعريف مناسب تري ارائه شد :
بهره وری برابر است با نسبت خروجی به یکی از عوامل تولید.
در سال 1900 فردي بنام ارلي بهره وري را ارتباط بين بازده و وسايل بكار رفته براي توليد اين بازده عنوان كرد.
1950 سازمان همكاري اقتصادي اروپايي يا OEEC تعريف كاملتري از بهره وري به اين شرح ارايه داد:
بهره وري خارج قسمت بازده به يكي از عوامل توليد است. بدين ترتيب مي توان از بهره وري سرمايه، بهره وري سرمايه گذاري، بهره وري مواد خام، بسته به اين كه بازده در ارتباط با سرمايه، سرمايه گذاري يا مواد خام و غيره مورد بررسي قرار گيرد نام برد.
 ديوسيس 1955 : تغييراتي كه ميزان محصول بر اثر منابع بكار رفته ايجاد مي شود.
 فابريكنت 1962 : هميشه نسبت بين بازده و نهاده بهره وري است.
سومانت 1979 : نسبت بازده ملموس به نهاده هاي ملموس
آژانس بهره وري اروپا  
 بهره وري را اينگونه تعريف مي كند:
1.  بهره وري درجه استفاده مؤثر از هر يك از عوامل توليد است.
2. بهره وري در درجه اول يك ديدگاه فكري است كه همواره سعي دارد آنچه كه در حال حاضر موجود است بهبود بخشد.
بهره وري مبتني بر اين عقيده است كه انسان مي تواند كارها و وظايفش را هر روز بهتر و با اخذ نتايج برتر از روز بيش به انجام رساند.
مدیریت بهره وري چيست؟
مديريت بهره وري يعني شيوه اداره و بکارگيري منابع به طور اثر بخش و کارا
استفاده موثرتر از منابع اعم از نيروي كار، سرمايه، زمين، مواد، انرژي، ماشين‌آلات و ابزار، تجهيزات و اطلاعات در فرآيند توليد كالاها و خدمات است.توليد اضافي كالا يا خدمتي الزاماً به معني افزايش بهره وري نيست. در واقع توليد عبارت از ميزان بازده توليد شده (محصول يا خدمت) است در حاليكه بهره وري حاكي از نسبت ميان بازده توليد شده به منابع به كار رفته است.
در سالهاي آغازين هزاره سوم كشورهاي جهان سعي دارند كه سهم بيشتري از تجارت جهاني را به خود اختصاص دهند. براي نيل به اين هدف بايد بتوانند توان رقابت پذيري خود را افزايش دهند و اين امر جز از طريق ارتقاي بهره وري امكان پذير نخواهد بود

این تحقیق در23 صفحه تنظیم شده است که شامل معرفی ، فهرست مطالب به صورت کامل ، متن تحقیق با فونت 14 و منابع می باشد.حجم فایل205 کیلو بایت

، مدیریت بهره وری، تحقیق کامل درباره مدیریت بهره وری، تحقیق آماده درباره بهره وری،تحقیق درباره مدیریت بهره وری نیروی انسانی، مدیریت بهره وری سازمانی، مدیریت منابع انسانی و بهره وری،تحقیق به صورت ورد درباره بهره وری سازمان، تحقیق کامل درباره بهره وری نیروی انسانی، تحقیق درباره بهره وری نیروی انسانی، بهره وری نیروی انسانی.word، تحقیق آماده درباره بهره وری نیروی انسانی

تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط