روش های فنون تدریس

روش های فنون تدریس

فهرست مطالب
مقدمه    1
پیش گفتار    2
روش هاي تدريس    3
روش هاي تدريس از زواياي گوناگون قابل تقسيم بندي است    3
ياددهي – يادگيري فعال    4
روش استوايي    5
روش حل مسئله    6
– مراحل روش حل مسئله مبتني برالگوي (جان ديويي)    6
روش ايفاي نقش    7
امتيازات روش ايفاي نقش    7
روش بارش طوفان فكري    8
روش مباحثه اي    8
روش پروژه    8
روش بديعه پردازي(نوآفريني )    9
يادگيري مشاركتي    9
شيوه يادگيري    10
سينر گوژي : (Synergogy)    10
روش 1: طرح كارايي تيم The Team Effectiveness Design (TED)    11
روش 2: طرح تدريس اعضاي تيم The Team Member Teaching Design (TMTD)    13
روش 3: طرح قضاوت عملكرد(PJD) The performance Judging Design    15
روش 4: طرح روشن سازي طرز برخورد( تلقي )Clarifying Attitudes Design    16
فهرست منابع ومآخذ    18

مقدمه
از زمانی که انسان خلق شده بشر همواره دنبال دانش اندوزی و کسب علم بوده و با طراحی برنامه ها و آموزش های گوناگون پرورش و آموزش همواره با موفقیت ها و فراز و نشیب هایی در آموزش روبرو شده با تحلیل وقاع گذشته دو مشکل اساسی جهت توسعه و غنی سازی برنامه های مذکور  قابل مشاهده است:
1) عدم تأثیر فعالیت های پرورشی بر سرنوشت دانش آموزان
2) نقصان اثر بخشی نظام برنامه ریزی درسی در حوزه آموزش و پرورش که حل دو مشکل یاد شده در گرو اقدامات متنی بر یافته های عملی و تجر بی متکی برارزش های دینی و ملی است.
در نظام آموزش و پرورش کشور برنامه درسی به غلط در کتاب درسی خلاصه گردیده و به تدریج «محتوی محوری» سیطره سنگین خود را بر اغلب فعالیت های مدرسه ای تحمیل نموده و تقریباً تمام وقت دانش آموزان با کتابهای درسی پر می شود و یقیناً در چنین فضایی تغییر و تحول در جهت افزایش اثربخشی فعالیت های درسی و چشاندن حلاوت و شیرینی و تلاش کوششهای علمی به صورت فردی و اجتماعی به دانش آموزان بسیار دشوار بوده و راه ساختن انسان های مطلوب برای آینده را بس طولانی خواهد نمود که همواره باید با همت معلمان، مربیان وکارشناسان متعهد تغییرات بنیادی و مطلوب در نظام برنامه ریزی درسی و نظام ارزشیابی تحصیلی شاهد باشیم و این کار جز با روش های فعال و نقطه اثرات، پیشنهادات، انقادات میسر نمی شود.

این تحقیق در 18 صفحه تنظیم شده است که شامل فهرست مطالب ، متن تحقیق ، منابع تحقیق می باشد. حجم فایل:114 کیلوبایت

فهرست مطالب روش های فنون تدریس

فهرست مطالب روش های فنون تدریس

مطالب مرتبط

تمام فایل ها طبق اخرین تغییرات کتب درسی مهرماه سال 98 می باشد.تشکر ؛کد تخفیف: 13 درصد باکد masterdocارتباط