روش های فنون تدریس

روش های فنون تدریس

فهرست مطالب
مقدمه    1
پیش گفتار    2
روش هاي تدريس    3
روش هاي تدريس از زواياي گوناگون قابل تقسيم بندي است    3
ياددهي – يادگيري فعال    4
روش استوايي    5
روش حل مسئله    6
– مراحل روش حل مسئله مبتني برالگوي (جان ديويي)    6
روش ايفاي نقش    7
امتيازات روش ايفاي نقش    7
روش بارش طوفان فكري    8
روش مباحثه اي    8
روش پروژه    8
روش بديعه پردازي(نوآفريني )    9
يادگيري مشاركتي    9
شيوه يادگيري    10
سينر گوژي : (Synergogy)    10
روش 1: طرح كارايي تيم The Team Effectiveness Design (TED)    11
روش 2: طرح تدريس اعضاي تيم The Team Member Teaching Design (TMTD)    13
روش 3: طرح قضاوت عملكرد(PJD) The performance Judging Design    15
روش 4: طرح روشن سازي طرز برخورد( تلقي )Clarifying Attitudes Design    16
فهرست منابع ومآخذ    18

مقدمه
از زمانی که انسان خلق شده بشر همواره دنبال دانش اندوزی و کسب علم بوده و با طراحی برنامه ها و آموزش های گوناگون پرورش و آموزش همواره با موفقیت ها و فراز و نشیب هایی در آموزش روبرو شده با تحلیل وقاع گذشته دو مشکل اساسی جهت توسعه و غنی سازی برنامه های مذکور  قابل مشاهده است:
1) عدم تأثیر فعالیت های پرورشی بر سرنوشت دانش آموزان
2) نقصان اثر بخشی نظام برنامه ریزی درسی در حوزه آموزش و پرورش که حل دو مشکل یاد شده در گرو اقدامات متنی بر یافته های عملی و تجر بی متکی برارزش های دینی و ملی است.
در نظام آموزش و پرورش کشور برنامه درسی به غلط در کتاب درسی خلاصه گردیده و به تدریج «محتوی محوری» سیطره سنگین خود را بر اغلب فعالیت های مدرسه ای تحمیل نموده و تقریباً تمام وقت دانش آموزان با کتابهای درسی پر می شود و یقیناً در چنین فضایی تغییر و تحول در جهت افزایش اثربخشی فعالیت های درسی و چشاندن حلاوت و شیرینی و تلاش کوششهای علمی به صورت فردی و اجتماعی به دانش آموزان بسیار دشوار بوده و راه ساختن انسان های مطلوب برای آینده را بس طولانی خواهد نمود که همواره باید با همت معلمان، مربیان وکارشناسان متعهد تغییرات بنیادی و مطلوب در نظام برنامه ریزی درسی و نظام ارزشیابی تحصیلی شاهد باشیم و این کار جز با روش های فعال و نقطه اثرات، پیشنهادات، انقادات میسر نمی شود.

این تحقیق در 18 صفحه تنظیم شده است که شامل فهرست مطالب ، متن تحقیق ، منابع تحقیق می باشد. حجم فایل:114 کیلوبایت

فهرست مطالب روش های فنون تدریس

فهرست مطالب روش های فنون تدریس


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط