حکیم ابوالقاسم فردوسی

فهرست مطالب
حکیم ابوالقاسم فردوسی    1
زایش و نام و نشان    1
نام    1
تولد:    1
پرورش و بالندگی    2
سروده های جوانی    3
سرایش شاهنامه    4
درگذشت وآرامگاه    4
مذهب فردوسی    5
افسانه های زندگی فردوسی    6
سروده های فردوسی    6
جایگاه جهانی فردوسی    7
ویژگیهای هنری شاهنامه    7
تصویر    10
تصویرسازی    10
موسیقی    10
بخش های اصلی شاهنامه    12
دوره اساطیری    13
دوره پهلوانی    13
دوره تاریخی    13

حکیم ابوالقاسم فردوسی
حکیم ابوالقاسم فردوسی توسی (زاده ۳۱۹ خورشیدی، ۳۲۹ هجری قمری – درگذشته پیش از ۳۹۷ خورشیدی، ۴۱۱ هجری قمری در توس خراسان)، سخن‌سرای نامی ایران و سراینده شاهنامه حماسه ملی ایران است. فردوسی را بزرگ‌ترین سراینده پارسی‌گو دانسته‌اند
زایش و نام و نشان
نام
کنیه وی ابوالقاسم و تخلصش فردوسی است. در منابع مختلف و در مقدمه برخی نسخه‌های خطی شاهنامه وی خود را با نام منصور یا حسن معرفی کرده است معتبرترین نام این شاعر ایرانی ابوالقاسم فردوسی توسی است اینکه چرا شاعر تخلص فردوسی را برای خود انتخاب کرده است مشخص نیست امکان دارد این موضوع به دیدار وی با سلطان محمد غزنوی بازگردد. گویا سلطان محمود چنین لقبی به فردوسی داده و منطور وی مردی که از بهشت آمده بوده است.
بر پایه دیدگاه بیشتر پژوهشگران امروزی، فردوسی در سال ۳۲۹ هجری قمری برابر با ۳۱۹ خورشیدی (۹۴۰ میلادی) در روستای پاژ در شهرستان توس (طوس) در خراسان دیده به جهان گشود.

این تحقیق بصورت فایل ورد در 14 صفحه  با فونت 14 همراه با فهرست مطالب و متن تحقیق تنظیم شده است.حجم فایل173 کیلوبایت

ferdosi

فهرست

، تحقیق آماده درباره فردوسی، تحقیق بصورت فایل ورد درباره فردوسی، فایل ورد درباره فردوسی، تحقیق کامل درباره فردوسی،فردوسی.word، تحقیق درباره شاعر بصورت فایل ورد، تحقیق درباره حکیم ابوالقاسم فردوسی، فردوسی تحقیق اماده، ferdosi word

تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط