جنس مواد هسته

جنس مواد هسته

فهرست مطالب
مقدمه:    1
هسته:    2
مواد مغناطيس    2
انواع مواد مغناطيسي    2
هسته يكپارچه    3
جنس مواد هسته :    3
مواد با دانه بندی جهت دار:    5
انواع مواد مغناطیسی و تاثیر آنها در فرآیند شکل گیری هسته:    6
اثر عناصر آلیاژی بر فولاد    6
1-آلیاژهای آهن – نیکل    6
2-آهن – سیلیسیم    7
3-مغناطیسهای کامپوزیتی    7
فلزهای شیشه‌ای    7
افزودن سیلیکون:    7
فولادهای سیلیکونی :    8
تقسیم بندی فولادهای بکار رفته در ماشین های الکتریکی:    8
نوع پوشش ورق‌های فولاد الکتریکی‌ غیر جهت دار:    8
1- آهن ،‌فولاد كم كربن و فولاد سيليسيم دار    10
2- آهن ریخته ای    11
3- فولاد ریخته ای    11
4- فروکبالت    11
ورق فولاد    11
فولاد جهت دار شده    11
2- ورق فولاد نورد شده سرد با دانه های جهت یابی شده    12
آلیاژهای مخصوص    12
1- مومتال :    12
2- پرمالوی : (Permalloy)    12
3- سوپرمالوی    12
4- پرمیندار    12
5- پرمندور (Permendur)    13
دو روش برای تولید مواد مغناطیسی وجود دارد:    13
تبدیل فاز:    13
متالورژی پودر:    13
آلیاژهاي ویژه و ورقهاي فركانس بالا:    13
فلزات غير بلورين:    14
مقایسه بین دو موتور 370 وات با هسته هاي معمول و غیر بلورین    16
نام گذاری مواد :    16
جمع بندی و نتیجه گیری:    18
منابع:    19
کتابی:    19
اینترنتی:    19

مقدمه:
ماده ايده ال براي مدار مغناطيسی، ماده اي است كه بالاترين نفوذ پذيري، بالاترين چگالي شاراشباع و نيز كمترين تلفات هسته را دارا باشد.ملاحظات اقتصادي، همراه با خصوصيات عملكرد ماشين، ماده اي را كه ب ايد براي يك كاربردمعين مورد استفاده قرار گيرد، تحميل مي كنند.
موتور كسراسب بخا ر:        مواد مغناطيسي نرم بدو ن سيليكون و نسبتا ً ارزان با مشخصات متوسط
موتور فرکانس با لا:         مواد گران تر با عملكرد بهتربه منظور محدود كردن ابعا دو تلفات ماشين  
خواصایدآل مواد مغناطیسی نرم به کار رفته در ماشینهاي الکتریکی:
• نفوذ پذيري بالا (براي كاهش مقاومت مغناطيسي مدار)
• چگالي شار اشباع بالا (براي به حداقل رساندن حجم و وزن قطعات آهن)
• تلفات پايين (به دليل تأثيرگذاري تلفات روي راندمان و افزايش دما)
در عمل، بهينه سازي همه اين ويژگيها در يك ماده تنها غير ممكن است. بعلاوه بين داشتن تلفات كم و
نفوذ پذيري زياد، تضاد و ناسازگاري وجود دارد.

این تحقیق در 21 صفحه با فونت 14 فاصله 1.15 تنظیم شده است که شامل فهرست مطالب ، مقدمه ، متن تحقیق ، نتیجه گیری و منابع کتابی و اینترنتی می باشد، همراه با عکس ها و جداول کاربردی .حجم فایل 330 کیلوبایت

فهرست مطالب هسته

هسته


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط