الکترودهای مغزی

الکترودهای مغزی

فهرست مطالب
الکترودهای روی سر:    1
تاريخچه:    1
منشاء سيگنال:    1
تئوری دستگاه :    1
ريتم هاي  EEG انسان بالغ در حالت بيداري:    1
باندهای فرکانسی:    2
امواج آلفا :    2
امواج ميوي رولانديك :    2
امواج تتا :    3
امواج دلتا :    3
الكترود ها :    4
قرار دادن الكترودها روي سر:    5
روش هاي ثبت سيگنال EEG :    6
1-  ثبت نسبت به مرجع    6
2-  ثبت دو قطبي    6
مونتاژ ها:    6
تقويت كننده ها:    7
كارايي الكترودها    7
دستگاه های ثبت كننده مدرن :    8
مراحل پردازش :    8
كاربردهاي EEG    10
1- بيماري صرع :    10
آلزايمر و پاركينگسون    11
الگوهاي رفتاري مغز و كاربردهاي عملي آن    11
شناسايي اشخاص    11
بررسي وضعيت هوشياري تحت هيپنوتيزم، مديتيشن و موسيقي :    11
هشدار تغيير وضعيت هوشياري:    12
تقابل انسان و كامپيوتر    12
اشكالات گزارش شده سيستم EEG    13

الکترودهای روی سر:

تاريخچه:
 نخستين بارCaton در سال1875سيگنال EEG را با كمك الكترودهاي داخلي از سطح كورتكس مغز ثبت نمود.اما نخستين كسي كه  سيگنالEEG را با كمك الكترودهاي سطحي از سطح جمجمه ثبت نمود هانس برگر نام داشت كه در سال 1929ثبت اين سيگنال و تغيرات آن در موقع خواب وبرخي بيماريها نظيرصرع را به جامعه عملي گزارش داد پس از آن تصاويرBrain،toposcope كه از سيگنال EEG  به دست مي آيند توسط دانشمندان ديگر توصيف شدند. شايد سيگنال  EEGرا بتوان تنها دادهاي دانست كه از وضعيت مغز و فعاليت آن به طور لحظه اي و مستقيم(Online) خبر مي دهد براي مقايسه تصاوير دو بعدي و سه بعدي مغز(CT, MRI,..)را در نظر بگيريد كه همگي اطلاعات offline در اختيار پزشكان و محققان قرار مي دهند. با توجه به خصوصيات ويژه اين سيگنال حياتي تحقيقات زيادي انجام پذيرفته است كه در موارد متعددي به كاربرد هاي كلينيكي منتج شده اند.
منشاء سيگنال:
اكثر  امواج  و فعاليتهاي الكتريكي كه در يك  نوار مغزي ثبت مي شود از لايه فوقاني كرتكس بخصوص شاخه هاي دندريتي سلولهاي هرمي  و شايد نرونهاي ارتباطي موجود در اين ناحيه سرچشمه مي گيرند. اين امواج بيانگر مجموعه اي از پتانسيل هاي متغير پشت گرهي تهيجي از يك طرف و پتانسيل هاي پشت گرهي بازدارنده از طرف ……………………….

ديگر است و به پتانسيل هاي عمل ارتباطي ندارند.
تئوری دستگاه :
تشخيص هر ريتم اين سيگنال احتياج به  تجربه و مهارت زيادي دارد. امواج و ريتمهاي سيگنالEEG  در نقاط و محلهاي خاصي از سر و در شرايط بخصوصي ظاهر مي شود. بنابراين قرار گرفتن الكترودها بر روي سر استاندارد شده است.
ريتم هاي  EEG انسان بالغ در حالت بيداري:
در سيگنال  EEG مؤلفه هايي با فركانس هاي بسيار كم و بسيار زياد ديده مي شود كه از نظر كلينيكي اهميتي ندارند (مگر در شرايط خاص). به همين دليل نواربرداري عادي، محدوده كمتري از فركانس ها در نظر گرفته مي شود كه از نظر فيزيولوژي اعصاب و روان داراي بيشترين اهميت مي باشد.
اين محدوده بين 1/0 تا 100 هرتز و در حالت محدودتر بين 3/0 تا 70 هرتز مي باشد. در يك فرد طبيعي بالغ بيدار محدوده فركانس هاي پايين ( 3/0 تا 7 ) هرتز و فركانس ها بالا (بالاي 30 هرتز) به ندرت ديده مي شود . امواج غالب اين افراد فركانس هاي متوسط بين 8 تا 13 هرتز و فركانس هاي بين 14 تا 30 هرتز است. اين ريتمها در باندهاي فركانسي زير دسته بندي مي شود:
این تحقیق در 14 صفحه word با فونت 14 تنظیم شده است که شامل فهرست مطالب و متن تحقیق که بصورت خیلی منظم تنظیم شده است . حجم فایل:140 کیلوبایت

fehrest electrod

، الکترودهای مغزی، تحقیق کامل درباره الکترودهای مغزی، الکترودهای مغزی.word، تحقیق درباره کارگذاشتن الکترودبر روی سر، کارگذاشتن الکترود بر روی مغز، تحقیق درباره کارگذاشتن الکترود روی سر، تحقیق آماده درباره کارگذاشتن الکترود بر روی سر، تحقیق کامل درباره الکترودهای مغزی و نحوه کار گذاشتن آن، نحوه کار گذاشتن الکترود مغزی روی سر، تحقیق بصورت فایل ورد درباره الکترودهای مغزی، پاورپوینت الکترود مغزی، نحوه جاگذاری الکترود بر روی سر، جاگذاری الکترود روس مغز


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط