پاورپوینت درس23 تاریخ ایران وجهان 1 دوم انسانی

پاورپوینت درس23 تاریخ ایران وجهان 1 دوم انسانی

درس بیست و سوم
رنسانس در اروپا
مقدمه
رنسانس1 یعنی تولد مجدد، و منظور از آن احیای فرهنگ و تمدن یونان و روم باستان است که با شروع قرون وسطا به دست فراموشی سپرده شده بود.احیای فرهنگ یونان و روم باستان، در واقع به صورت توجه به اصول و بنیادهای آن تمدن ها و بهره گیری از دستاوردهای آن تمدن ها تجلی می کرد. رنسانس به تدریج صورت گرفت و فرهنگ و تمدن قرون وسطا را با تغییرات و تحولاتی که در آن پدید آورد پشت سرگذاشت وزمینه ساز پیدایش تمدن جدید شد.
آنچه که در عصر رنسانس پدید آمد و چهرۀ قرون وسطایی اروپا را تغییر داد عبارت بود از:
١ رشد شهرنشینی و قدرت یافتن شهرنشینان 2 افزایش قدرت پادشاهان و ضعف فئودال ها
3 انسان گرایی و خردگرایی
4 رشد تجارت و حرفه ها
5  اکتشافات جغرافیایی
از آنجا که رنسانس در اواخر قرون وسطا رخ داده است در اینجا به بررسی تاریخ اروپا از 1300 تا 1600 ممی پردازیم.
رشد شهرنشینی و قدرت گرفتن شهرنشینان جنگ های صلیبی که طی آن عده ای از روستاییان و شوالیه ها از اروپا به شرق مدیترانه مهاجرت کردند،مشکلات جمعیتی اروپا را حل نکرد؛ زیرا:
1 در نتیجهٔ کمبود زمین، عدهٔ بیشتری ازرعیت های زمین دار به رعیت های بی زمین تبدیل شدند.
2 کشاورزان نیز، گاه به دلیل ستم فئودال ها دست به شورش زده و از روستاها می گریختند. بدین ترتیب،آنان هم بی زمین شده و به عبارتی رعیت پادشاه می شدند.
همین گروه، چون کم کم به حرفه های گوناگون و داد و ستد
مشغول شدند، شهرهای جدیدی را در اروپا بنا نهادند. آنان از حمایت پادشاهان برخوردار بودند. رونق گرفتن تجارت نیز که در پی جنگ های صلیبی رخ داد به رشد اقتصادیساکنان شهرها کمک بسیار کرد.

این پاورپوینت در 41 اسلاید تنظیم شده است که شامل اسلاید معرفی ،اسلاید های متن کتاب به صورت کامل و دقیق کاملاً تایپ شده بدوه هیچ گونه کسر واضافه ای با افکت(انیمیشن) ،طراحی و رنگ بندی عالی و اسلاید تشکر و پایانی می باشد. حجم فایل635 کیلو بایت

aval darse23 tarikh iran ve jahan1 dovom ensaniاسلاید معرفی

aval darse23 tarikh iran ve jahan1 dovom ensaniاسلاید معرفی

NEMONEH darse23 tarikh iran ve jahan1 dovom ensaniاسلاید نمونه

NEMONEH darse23 tarikh iran ve jahan1 dovom ensaniاسلاید نمونه

 ، پاورپوینت درس23 تاریخ ایران وجهان 1 دوم انسانی، پاورپوینت درس بیست و سوم رنسانس در اروپا تاریخ ایران و جهان 1 دو م انسانی، پاورپوینت درس 23 تاریخ ایران وجهان دوم دبیرستان رشته علوم انسانی، پاورپوینت آماده درس 23 تاریخ ایران وجهان دوم انسانی، دانلود رایگان پاورپوینت درس 23 تاریخ ایران وجهان دوم دبیرستان رشته علوم انسانی، پاورپوینت درس رنسانس در اروپا کتاب تاریخ ایران وجهان 1، پاورپوینت رنسانس در اروپا تاریخ ایران و جهان دوم انسانی، دانلود پاورپوینت درس 23 تاریخ ایران و جهان 1 دو م دبیرستان، پاورپوینت آماده درس 23 تاریخ ایران و جهان رنسانس در اروپا، تحقیق درباره رنسانس در اروپا، پاورپوینت درس بیست وسوم تاریخ ایران و جهان دوم دبیرستان رشته علوم انسانی، درس 23 تاریخ ایران و جهان دوم انسانی بصورت پاورپوینت، پاورپوینت درس آخر کتاب تاریخ ایران وجهان رشته علوم انسانی دو م دبیرستان، جدیدترین پاورپوینت تاریخی، خرید پاورپوینت درسی دوم دبیرستان رشته علو مانسانی، power point darse23 tarikh iran ve jahan 1 dovom ensani


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط