پاورپوینت درس21 تاریخ ایران وجهان 1 دوم انسانی

پاورپوینت درس21 تاریخ ایران وجهان 1 دوم انسانی

بخش پنجم
اروپا در قرون وسطا و عصر رنسناس
درس بیست و یکم
اروپا در قرون وسطا
مقدمه
آیا تاکنون با واژۀ قرون وسطا برخورد کرده اید؟ مثلاً شنیده اید که می گویند این کار قرون وسطایی  است، یا آن طرز فکر یا اخلاق، قرون وسطایی است؟ این نحوۀ بیان وقتی به کار می رود که کاری به روشی کهنه انجام گیرد یا طرز فکر و اخلاق یک شخص براساس علم و دانش و اصول تعلیم و تربیت نباشد.
زمانی بود که در قارۀ اروپا شهرنشینی رواج نداشت و تعلیم و تربیت و رفتن به مدرسه و کسب علم چندان مورد استقبال قرار نمی گرفت. این شرایط مربوط به دوره ای از تاریخ اروپا است که مورخان آن را قرون وسطا نامیده اند و قرون وسطایی یعنی آنچه که متعلق به دورۀ قرون وسطا یا مانند آن دوران باشد.
مثلاً کلیسای نُتْردام در پاریس یک بنای تاریخی متعلق به دورۀ قرون وسطا است. همچنین داستان های رابین هود مربوط به این دوره است.
اگر شخصی هنوز معتقد باشد که زمین مسطح است و کروی نیست یا خورشید به دور زمین می چرخد می گویند او قرون وسطایی فکر می کند؛ زیرا در دورۀ قرون وسطا فکرمی کردند زمین مسطح است و خورشید برگرد زمین می چرخد.
دورۀ قرون وسطا حدود هزار سال از تاریخ اروپا، یعنی از سال 500 تا 1500 میلادی را در بر می گیرد.
دو دورۀ قبل و بعد از قرون وسطا را به ترتیب قرون قدیم و قرون جدید می گویند. قرون قدیم همان دوران شکوفایی تمدن های یونان و روم باستان است و قرون جدید به پانصد سال اخیر که تمدن جدید اروپا (غرب) در آن شکل گرفت گفته می شود. در این درس به تاریخ اروپا در نیمۀ اول قرون وسطا یعنی از 500 تا 1000 میلادی می پردازیم.

این پاورپوینت در 28 اسلاید تنظیم شده است که شامل اسلاید معرفی ،اسلاید های متن کتاب به صورت کامل و دقیق کاملاً تایپ شده بدوه هیچ گونه کسر واضافه ای با افکت(انیمیشن) ،طراحی و رنگ بندی عالی و اسلاید تشکر و پایانی می باشد. حجم فایل760 کیلو بایت

nemonehdarse21 tarikh iran ve jahan1 dovom ensaniاسلاید نمونه

nemonehdarse21 tarikh iran ve jahan1 dovom ensaniاسلاید نمونه

aval darse21 tarikh iran ve jahan1 dovom ensaniاسلاید معرفی

aval darse21 tarikh iran ve jahan1 dovom ensaniاسلاید معرفی

، پاورپوینت درس21 تاریخ ایران وجهان 1 دوم انسانی، بخش پنجم اروپا در قرون وسطا و عصر رنسناس درس بیست و یکم اروپا در قرون وسطا، پاورپوینت بخش پنجم اروپا در قرون وسطا و عصر رنسناس درس بیست و یکم اروپا در قرون وسطا تاریخ ایران و جهان دو مانسانی، دانلود پاورپوینت بخش پنجم اروپا در قرون وسطا و عصر رنسناس درس بیست و یکم اروپا در قرون وسطا تاریخ ایران وجهان دوم انسانی، دانلود رایگان پاورپوینت درس 21 تاریخ ایران و جهان دوم دبیرستان رشته علوم انسانی، باوربوینت درس21 تاریخ ایران وجهان1 دوم انسانی، ÷اور÷وینت درس 21 تاریخ ایران وجهان1 دوم انسانی، power point darse21 tarikh iran ve jahan1، دانلود پاورپوینت درس 21 اروپا در قرون وسطا تاریخ ایران وجهان 1 دوم انسانی، دانلود پاورپوینت درس 21تاریخ ایران و جهان دوم انسانی سال94، پاورپوینت اروپا در قرون وسطا تاریخ ایران وجهان دوم انسانی، پاورپوینت درس اروپا در قرون وسطا و عصر رنسناس تاریخ ایران و جهان1 دوم انسانی


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط