پاورپوینت درس20تاریخ ایران و جهان1دوم انسانی

پاورپوینت درس20تاریخ ایران و جهان1دوم انسانی

درس بیستم
20

اوضاع اجتماعی و اقتصادی ایران
(از ورود اسلام تا تأسیس حکومت صفوی)

مقدمه
اوضاع اجتماعی و اقتصادی ایران از سدۀ اول تا دهم هجری تحت تأثیر ورود اسلام و تحولات سیاسی و نظامی دچار تغییر و دگرگونی شد. در این درس وضعیت و شرایط اجتماعی و اقتصادی ایران در دوران مذکور بررسی می شود.
اوضاع اجتماعی
ورود اسلام به ایران، آثار و پیامدهای اجتماعی مهمی داشت. دین اسلام، از یک سو با شعار برابری و برادری، موانع و محدودیت های اجتماعی رایج در دوره ساسانی مانند محرومیت عامهٔ مردم از پیشرفت و دستیابی به مشاغل و مدارج عالی را از میان برداشت و از سوی دیگر بر تحرک و پویایی جامعهٔ ایرانی افزود. مردم ایران پس از آنکه به تدریج اسلام آوردند، وارد عرصهٔ گسترد های از فعالیت های مختلف فکری، علمی، اقتصادی و سیاسی در قلمرو پهناور اسلامی شدند. در نتیجهٔ چنین تحرک وپویایی بود که موقعیت و منزلت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ایرانیان ارتقا یافت.
سرزمین ایران در طول تاریخ بارها هدف حمله های خارجی قرار گرفته است که شدیدترین آنها، یورش ویرانگر صحراگردان آسیای مرکزی به سرکردگی چنگیزو تیمور در سده های هفتم و هشتم هجری بود. این یور شها، ضربات سنگینی بر پیکرهٔ جامعهٔ ایران وارد کرد.

این پاورپوینت در41 اسلاید تنظیم شده است که شامل اسلاید معرفی ، اسلاید های متن کتاب به صورت کامل و دقیق با افکت،طراحی، و رنگ بندی عالی کاملاً تایپ شده بدون هیچ گونه کسر و اضافه ای ، اسلاید تشکر و پایانی می باشد.

حجم فایل:1.2 مگابایت

aval darse20 tarikh iran ve jahan1 dovom ensaniاسلاید معرفی

aval darse20 tarikh iran ve jahan1 dovom ensaniاسلاید معرفی

nemonehdarse20 tarikh iran ve jahan1 dovom ensaniاسلاید نمونه

nemonehdarse20 tarikh iran ve jahan1 dovom ensaniاسلاید نمونه

 ، پاورپوینت درس20تاریخ ایران و جهان1دوم انسانی، درس بیستم 20 اوضاع اجتماعی و اقتصادی ایران (از ورود اسلام تا تأسیس حکومت صفوی)، اوضاع اجتماعی و اقتصادی ایران (از ورود اسلام تا تأسیس حکومت صفوی)، پاورپوینت درس اوضاع اجتماعی و اقتصادی ایران تاریخ ایران و جهان1 دوم انسانی، دانلود پاورپوینت درس اوضاع اجتماعی و اقتصادی ایران، دانلود رایگان درس20تاریخ ایران و جهان1دوم دبیرستان رشته علو مانسانی، پاورپوینت آماده درس تاریخ ایران و جهان1 درس 20، پاورپوینت درس بیستم تاریخ ایران وجهان1دوم انسانی، پاورپوینت درس اوضاع اجتماعی و اقتصادی ایران از ورود اسلام تا تأسیس حکومت صفوی تاریخ ایران و جهان1 دوم انسانی، درس 20 تاریخ ایران و جهان1 بصورت پاورپوینت، دانلود پاورپوینت درس بیستم تاریخ ایران و جهان دوم انسانی، پاورپوینت درس 20 تاریخ ایران و جهان1


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط