پاورپوینت درس16 تاریخ ایران وجهان 1 دوم انسانی

پاورپوینت درس16 تاریخ ایران وجهان 1 دوم انسانی

درس شانزدهم
ایران در مسیر استقلال ، شکل گیری حکومت های ایرانی
پس از دو قرن حاکمیت اعراب مسلمان بر ایران، شرایط برای تشکیل حکومت های ایرانی در سدۀ سوم هجری فراهم آمد. در این درس با فراز و فرود مهم ترین سلسله های ایرانی در فاصلۀ سده های سوم تا پنجم هجری، آشنا می شوید.
زمینه های تأسیس حکومت های ایرانی پس از روی کار آمدن بن یعباس، ایرانیان در ادارهٔ قلمرو خلافت سهیم شدند و علاوه بر وزارت و سایرمشاغل دیوانی، حکومت ولایات و فرماندهی سپاه را نیزبه عهده گرفتند. انتصاب افرادی از خاندان های متنفذ وریشه دار ایرانی به حکومت ولایات توسط خلفای عباسی و سپس موروثی شدن زمامداری آن خاندان، زمین هسازتشکیل برخی سلسله های ایرانی شد.
از سوی دیگر، تسلط امرای ترک بر بغداد و اقدام آنان در عزل و نصب خودسرانهٔ خلفا در سده سوم هجری، به تضعیف نفوذ و قدرت سیاسی و نظامی خلافت انجامید. ازاین رو، فرصت مناسبی برای بروز حرک تهای استقلا ل طلبانه در گوشه و کنار قلمرو خلافت، به ویژه ایران فراهم آمد.
خراسان،پیشگام جنبش های سیاسی،اجتماعی وفرهنگی: ولایت خراسان ١ در سده های نخست هجری سهم برجسته ای در تحولات سیاسی، اجتماعی وفرهنگی خلافت اسلامی داشت. خراسانیان در جریان دو رویداد مهم تاریخی )نابودی امویان و به قدرت رسیدن عباسیان و نیز انتقال خلافت از امین به مأمون( نقش آفرین بودند. همچنین در پی قتل ابومسلم، آن دیار صحنهٔ ظهور جنب  های سیاسی، اجتماعی و مذهبی متعددی شد که برای مدتی خلافت را به خود مشغول کرد.
١ ولایت خراسان در سد ه های نخست هجری بسیار پهناور بود و شامل مناطقی در حدفاصل دشت کویر در مرکز ایران تا فلات پامیر و کوه های هندوکش می شد؛ از این روخراسان بزرگ نامیده شد.

این پاورپوینت در 36 اسلاید تنظیم شده است که شامل اسلاید معرفی ،اسلاید های متن کتاب به صورت کامل و دقیق کاملاً تایپ شده بدوه هیچ گونه کسر واضافه ای با افکت(انیمیشن) ،طراحی و رنگ بندی عالی و اسلاید تشکر و پایانی می باشد. حجم فایل500 کیلو بایت

aval darse16tarikh iran ve jahan1 dovom ensaniاسلاید معرفی

aval darse16tarikh iran ve jahan1 dovom ensaniاسلاید معرفی

NEMONEH darse16 tarikh iran ve jahan1 dovom ensaniاسلاید نمونه

NEMONEH darse16 tarikh iran ve jahan1 dovom ensaniاسلاید نمونه

، پاورپوینت درس16 تاریخ ایران وجهان 1 دوم انسانی، درس شانزدهم ایران در مسیر استقلال ، شکل گیری حکومت های ایرانی، پاورپوینت درس درس شانزدهم ایران در مسیر استقلال شکل گیری حکومت های ایرانی تاریخ ایران و جهان1 دو مانسانی، پاورپوینت درس 16 تاریخ ایران و جهان 1 دو م انسانی، دانلود رایگان پاورپوینت درس 16 تاریخ ایران و جهان 1 دوم دبیرستان، پاورپوینت درس شانزدهم تاریخ ایران و جهان 1 ایران در مسیر استقلال، پاورپوینت آماده درس شانزدهم تاریخ ایران و جهان دوم دبیرستان رشته علوم انسانی، درس 16 تاریخ ایران و جهان دوم انسانی بصورت پاورپوینت، پاورپوینت درس16 ایرن در مسیر استقلال شکل گیری حکومت های ایرانی، پاورپوینت درس16تاریخ ایران و جهان1، پاورپوینت های جدید علوم انسانی سال 94


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط