پاورپوینت بازاریابی

پاورپوینت بازاریابی

کتاب بازاریابی محصولات کشاورزی مهندس بابک پیکرستان،دکتر محسن شوکت فدایی

فهرست مطالب
بازار یابی از گذشته تا حال و مفهوم بازاریابی
تعاریف چند واژه
تعریف بازار
مفهوم بازاریابی
تعریف بازار یابی از نظر انجمن بازاریابی آمریکا در سال 1985
عوامل موثر در بازار یابی
نیازها و خواسته های انسانی
مبادله
آمیخته بازاریابی
محصول،قیمت
ترویج
محل یا توزیع
خرده فروشان و نمایندگی ها
انواع بازاریابی از دیدگاه کاتلر
بازار یابی تبدیلی
بازار یابی انگیزشی
بازار یابی توسعه
بازار یابی مجدد
بازار یابی همزمانی
بازار یابی ابقایی
عدم بازاریابی
بازاریابی از نقطه نظرات مختلف
بازار یابی در جهت گیری های گوناگون مشتریان
بازار یابی از نقطه نظر اجتماعی
تشکروقدردانی

بازار یابی از گذشته تا حال و مفهوم بازاریابی
یکی از ویژگی های اجتماعات امروزی آن است که مردم مجبورند، اغلب احتیاجات مادی و معنوی خود را به وسیله دیگران تامین کنند. با بررسی تاریخی موضوع تنها تعداد معدودی از انسان های غارنشین و بدوی را می یابیم که قادر بوده اند خود وسایل زندگیشان را تهیه کنند. این سیستم رفع نیاز، موجب پدیدار شدن عوامل واسطه بین تولید کننده و مصرف کننده شده است.

این پاورپوینت در35اسلاید  تایپ شده فصل اول کتاب  بازاریابی محصولات کشاورزی مهندس بابک پیکرستان،دکتر محسن شوکت فدایی است که شامل اسلاید معرفی، اسلاید فهرست مطالب با امکان لینک به سایر صفحات ،اسلاید تشکر می باشد .(قابل استفاده برای تمامی رشته های اقتصاد کشاورزی،مدیریتی و بازرگانی و حسابداری). حجم فایل:162 کیلو بایت

fehrest mataleb bazar yabiاسلاید فهرست مطالب

fehrest mataleb bazar yabiاسلاید فهرست مطالب

، پاورپوینت بازاریابی، پاورپوینت فصل اول کتاب بازاریابی محصولات کشاورزی مهندس بابک پیکرستان،دکتر محسن شوکت فدایی، کتاب بازاریابی محصولات کشاورزی مهندس بابک پیکرستان،دکتر محسن شوکت فدایی، پاورپوینت کتاب بازاریابی محصولات کشاورزی مهندس بابک پیکرستان،دکتر محسن شوکت فدایی، پاورپوینت جدید بازاریابی برای رشته های پیام نور، پاورپوینت بازاریابی محصولات کشاورزی مهندس بابک پیکرستان،دکتر محسن شوکت فدایی، کتاب بازاریابی محصولات کشاورزی مهندس بابک پیکرستان، دانلود پاورپوینت بازاریابی کتاب بازاریابی محصولات کشاورزی مهندس بابک پیکرستان،دکتر محسن شوکت فدایی، پاورپوینت جدید بازاریابی، دانلود پاورپوینت جدید بازار یابی دانشگاه پیام نور، پاورپوینت بازاریابی محصولات کشاورزی کتاب دانشگاه پیام نور، دانلود جدیدترین پاورپوینت بازاریابی، پاورپوینت کلیات بازاریابی کتاب بازاریابی محصولات کشاورزی، تحقیق کامل درباره بازاریابی، power point bazar yabi


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط