ورزش والیبال

ورزش والیبال

مقدمه ای بر این رشته :
والیبال یکی از رشته های ورزشی بین المللی است که شهرت جهانی خود را مرهون مسابقات المپیک ۱۹۶۴ است که در شهر توکیو بعمل آمد.  والیبال یعنی توپ بزرگ نفخ کرده یا باد کرده برای استفاده در یک بازی.  والیبال در سال ۱۸۹۵ از کشور آمریکا شروع شد ولی انجمن آماتوری والیبال انگلیس و ایرلند شمالی در سال ۱۹۵۵ تلاش در شناساندن این ورزش به جهانیان کردند. این ورزش در مدارس و باشگاهها پیشرفت شایانی نموده است و همچنانکه مردم سعی در شناساندن آن می کنند به شدت رو به ترقی و تکامل می باشد. والیبال برای تمام گروههای سنی مناسب بوده و قابل اجراء در داخل خانه یا خارج از محیط آن می باشد. از نظر اجتماعی و فیزیکی مزایائی بیش از سایر ورزشهای باستانی دارد. در مورد اجرای بازی باید گفت که احتیاج به فضای کمی داشته و وسایل آن که شامل توپ و تور می باشد گران نیستند در هنگام بازی پرورش فیزیکی خارق العاده ای را برای بازیکنان فراهم نموده و در نوع خود جزء یکی از مهیج ترین بازیها محسوب می شود.

فهرست مطالب
مقدمه ای بر این رشته :    1
دگرگونی‌ها    1
قوانین و مقررات    2
زمین استاندارد والیبال    2
روش چرخش در بازی والیبال    3
پست    3
توپ    3
داوری    4
قوانین    4
سرویس :    6
شرایط زدن ســرویــس:    6
انواع سرویس    8
روش تمرین پلیومتریک    10
تغـییرات قوانین جدید والیبال اجرا از سال ۲۰۰۹    10
۴-۴-۱- منطقه جابه جایی لیبــرو    10
۳-۱-۶- رالی و رالی کامل    11
۵-۷- خطای جا گیری    11
۷-۷- خطای ترکیب ســرویـس    12
۳-۱۱- تماس با تور    13
۴-۱۱- خطاهای بازیکنان با تور    13
۱۵- وقفه های قانونی بازی    14
۱-۱۱-۱۵- درخواست های غیر قانونـــی در هر بازی    15
۲-۱۹- تجهیــزات    16
۲-۳-۱۹- جابه جایی های بازیکنان    16
۳-۳-۱۹-انتخــاب یک لـیبــرو جـدیـد    17
۱-۳-۲۱- جریمه    17
۳-۲-۳-۲۳- تصمیم گیری داور اول در موارد ذیل :    18
داور دوم    18
۲۵- نــویــسنــده    19
کنفدراسیون‌ها    19
منابع:    20

wordd

این تحقیق در 21 صفحه به همراه فهرست مطالب و منابع و متن تحقیق با فونت 14 ب نازنین تنظیم شده است  حجم فایل153 کیلو بایت

،تحقیق به صورت فایل ورد درباره ورزش والیبال، تحقیق کامل درباره ورزش والیبال، ورزش والیبال.word، تحقیق با فهرست بندی درباره ورزش والیبال، ورزش والیبال به صورت فایل word، تحقیق کامل درباره والیبال، تحقیق بصورت فایل ورد درباره والیبال، ورزش والیبال به صورت کامل، تحقیق آماده درباره ورزش والیبالX تحقیق ورد درباره ورزش والیبال، vollyball word، ورد ورزش والیبال

تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط