پاورپوینت فصل5فیزیک دوم دبیرستان

پاورپوینت فصل5فیزیک دوم دبیرستان

ویژگی های ماده
شُل و سفت شدن قیر به  صنعتگران قلم زن کمک می کند تا بدون سوراخ شدن فلز بر روی آن نقش و نگارهای متنوعی ایجاد کنند.

<<<این برای تحقیق است.

صنعتگران قلم زن چگونه از شل و سفت شدن قیر کمک میگیرند تا بدون سوراخ شدن فلز بر روی آن نقش و نگارهای متنوعی

قبل ازقلم زدن، باید درون یا زیر شئی مورد نظر را از قیر مذاب انباشته کرد. قیر باید درون کار کاملا” بدون خلاء باشد و پس از سرد شدن کاملا سفت شده باشد. تا قلم، کا را فرو نبرد.برای شروع کار ابتدا طرح مورد نظر را تهیه کرده سپس آنرا روی برنج سنبه گذاشته و با قلم سنبه نقاط طرح را نزدیک بهم سوراخ می کنند. برای انتقال نقشه روی کار لازم است تا سطح فلز مورد نظر چرب شود. نقشه را روی آن می گذارند و با پودر ذغال که در دستمال نرمی پیچیده شده روی نقشه می کشند. پودر ذغال از سورخهای روی نقشه عبور می کند و روی سطح فلز می نشیند و بدین ترتیب شکل طرح روی اثر منتقل می شود. سپس هنرمند با استفاده از قلم های آج دار و یا بدون عاج شروع به قلم زدن می کند.

شیوه قلم گیری
هنرمند با ایجاد خراش و شیار به روی فلز آن را تزئین میکند. این کار به وسیله قلم انجام می شود. پس از اتمام کار قلم زنی، قیر به وسیله حرارت، مجددا مذاب می شود و از درون کار بیرون آورده می شود. سپس سطح کار را با مواد پاک کننده مانند نفت، شستشو می دهند تا باقیمانده قیر کاملا” از بین برود.

تحقیق تا اینجا است و ربطی به درس فیزیک ندارد .>>>>

قلم زنی در ایران
چرا تغییر شکل جامدها مشکل است؟ چرا مایع ها شکل ظرف را به خود می گیرند؟ چرا قطرهٔ آبی که از شیر جدا می شود هنگام سقوط نیز به شکل قطره باقی می ماند؟ چرا گازها را می توان متراکم کرد ولی مایع ها به آسانی متراکم نمی شوند؟ چگونه برخی از حشرات روی آب می ایستند؟ چرا آب روی برگ نیلوفر آبی به صورت قطره درمی آید )شکل1-5 (؟ چگونه آب از آوندهای درختان بلند بالا می رود؟
چگونه فشار وارد بر پدال ترمز می تواند سبب توقف خودرو شود؟
با توجه به نیروهای بین مولکولی و چگونگی حرکت مولکول های درون ماده می توانیم به این پرسش ها پاسخ دهیم و یا بسیاری از پدیده هایی را توجیه کنیم که با برخی از آنها در این فصل آشنا خواهیم شد.
5-1 حالت های مختلف ماده
مواد از اتم ها و مولکول ها ساخته شده اند. اندازهٔ اتم ها از مرتبهٔ یک آنگستروم ( 1Å=10^-10 m )
است. اندازهٔ مولکول به این بستگی دارد که از چند اتم ساخته شده باشد و از حدود 1Å برای مولکول های کوچک تا 1000Å برای مولکول های خیلی بزرگ است. با انجام فعالیت5-1می توانید به تخمینی از مرتبهٔ بزرگی فاصلهٔ بین مولکول های روغن مایع برسید
در ظرف آبی کم عمق با سطحی بزرگ )مانند سینی( آب بریزید و روی سطح آب مقداری پودر بچه یا پودر فلفل بپاشید.
انتهای یک سوزن ته گرد یا یک تار مو را در روغن مایع )یا روغن زیتون( بزنید و درآورید. قطرهٔ بسیار کوچکی از روغن درنوک سوزن یا تار مو ایجاد می شود. حجم این قطره را با برآورد کردن قطر آن یا به هر روش دیگری تعیین کنید. قطره را وسط ظرف آب بیندازید. قطره با پس راندن پودر، روی سطح آب پخش می شود و یک لکهٔ روغن روی آب تشکیل می شود. صبر کنید تا مساحت لکه به بیشترین مقدار خودش برسد. اکنون مساحت لکه را اندازه بگیرید. با معلوم بودن حجم قطره و مساحت لکه، ضخامت لایهٔ روغن به دست می آید. این ضخامت برآوردی از مرتبهٔ بزرگی فاصلهٔ بین مولکول های روغن است ١.

صنعتگران قلم زن چگونه از شل و سفت شدن قیر کمک میگیرند تا بدون سوراخ شدن فلز بر روی آن نقش و نگارهای متنوعی

این پاورپوینت در85 اسلاید تنظیم شده است که شامل اسلاید معرفی ، اسلایدهای متن کتاب به صورت دقیق و کامل کاملاً تایپ شده با افکت و طراحی و رنگ بندی عالی ،اسلاید تشکر و پایانی حجم فایل:1.76 مگابایت

avalFASLE5PHYSIC 2اسلاید معرفی

avalFASLE5PHYSIC 2اسلاید معرفی

nemoneh FASLE5PHYSIC 2اسلاید نمونه

nemoneh FASLE5PHYSIC 2اسلاید نمونه

avalFASLE5PHYSIC 2اسلاید معرفی

avalFASLE5PHYSIC 2اسلاید معرفی

nemoneh FASLE5PHYSIC 2اسلاید نمونه

nemoneh FASLE5PHYSIC 2اسلاید نمونه

، پاورپوینت فصل5فیزیک دوم دبیرستان، پاورپوینت ویژگی های ماده فیزیک دوم دبیرستان، دانلود پاورپوینت فصل5فیزیک دوم دبیرستان، دانلود پاورپوینت ویزگی های ماده فیزیک دوم دبیرستان، دانلود پاورپوینت فیزیک 2 فصل5 رشته علوم تجربی، پاورپوینت درس5 فیزیک 2 رشته ریاضی و فیزیک، ویژگی های ماده فیزیک دوم دبیرستان بصورت پاورپوینت، پاورپوینت اماده فصل5 فیزیک دوم دبیرستان، پاورپوینت اماده فصل4فیزیک دوم دبیرستان، پاورپوینت فصل5 فیزیک دوم دبیرستان متوسطه دوم رشته ریاضی و فیزیک، پاورپونیت درس ویژگی های ماده فیزیک دوم دبیرستان، فصل5فیزیک دوم دبیرستان بصورت پاورپوینت، فصل5فیزیک عمومی 2 بصورت پاورپوینت، ویژگی های ماده فصل5فیزیک دوم دبیرستان بصورت پاورپوینت، ویژگی های ماده.ppt،


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط