پاورپوینت درس9جغرافیای دوم دبیرستان

پاورپوینت درس9جغرافیای دوم دبیرستان

درس نهم:
 آلودگی دریاها و رودها
به شکل 15-5 توجه کنید آیا می توانید علل آلودگی رودها را نام ببرید؟
حوضۀ رود
محدوده های صنعتی – شهری
شکل 14-5 نقشۀ حوضۀ رود راین و محدوده های صنعتی اطراف رود
رود راین یکی از طولانی ترین و مهم ترین رودهای اروپا است. این رود با 1300 کیلومتر طول از سوئیس سرچشمه می گیرد و از کشورهای فرانسه، آلمان و هلند عبور می کند و به دریای شمال می ریزد )شکل 14-5(. بسیاری از کارخانه ها دراطراف این رود مستقر شده اند. صنایع فلزی و شیمیایی موادمضری چون کادمیوم، سرب و جیوه را وارد رود می کنند.
راین نمونۀ یک رود آلوده در جهان
صنایع کاغذسازی و مواد شوینده هم فاضلاب هایی به این رودوارد می کنند. فاضلاب های خانگی، زباله ها و مواد زایدی چون قطعات کاغذ، وسایل کهنه و … به داخل رود ریخته می شود. ورود این مواد کیفیت آب رود را به شدت آلوده نموده است و بحرانی جدی برای محیط زیست حوضهٔ اطراف آن به وجود آورده است.

این پاورپوینت در 15اسلاید تنظیم شده است که شامل اسلاید معرفی ، اسلاید های متن با افکت ،طراحی ، و رنگ بندی عالی به صورت کاملا تایپ شده و بدون هیچ گونه کسر و اضافه ای، اسلاید تشکر و پایانی .حجم فایل1 مگابایت

اسلاید معرفی aval jeography 2 darse9

اسلاید معرفی aval jeography 2 darse9

nemoneh jeography 2 darse9اسلاید نمونه

nemoneh jeography 2 darse9اسلاید نمونه


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط