پاورپوینت درس8زمین شناسی سوم تجربی

پاورپوینت درس8زمین شناسی سوم تجربی

٨
فرایند دگرگونی و سنگ های دگرگون شده
دگرگونی عبارت است از مجموعه فرایندهایی که تحت شرایط خاص باعث تغییر ساختمان وترکیب کانی شناسی سنگ ها شده و یک سنگ را در حالت جامد به سنگ دیگر تبدیل می نمایند. این سنگ ها ممکن است از نوع آذرین، رسوبی و حتی دگرگونی باشند.
اصولاً سنگ های دگرگون شده، در درون زمین و دور از چشم ما و در مدت زمان بسیار طولانی به وجود می آیند. طی این فرایند، کانی های سنگ ذوب نمی شوند بلکه با حفظ حالت جامد سنگ بر اثر دخالت عوامل دگرگون ساز تغییر می کنند.
حد دگرگونی
محدوده ای که سنگ ها دگرگون می شوند، از پایان دیاژنز شروع می شود و در ابتدای ذوب سنگ خاتمه می یابد )البته این مرز کاملاً نسبی است، )شکل 1-8( زیرا نمی توان درجات گرما و فشار وارد بر یک سنگ را در چنین محدوده هایی مشخص کرد(.
دما حدود 700 درجه سانتیگراد و در هر فشار
دما حدود 200 درجه سانتیگراد فشار در حدود2کیلو بار
شکل 1-8  حد قلمرو دگرگونی
قلمرو ذوب سنگ ها
درجات دگرگونی
قلمرو هوازدگی و رسو بگذاری
دیاژنز
ضعیف
شدید
گاهی، تغییرات سنگ اندک است و دگرگون شدگی ضعیفی اتفاق می افتد.
ولی گاهی تغییرات چنان شدید است که تشخیص سنگ اولیه غیرممکن خواهد بود. در دگرگونی درجات شدید، سطح لایه بندی رسوبات، آثار موجود زنده )فسیل ها( و حفره های موجود در سنگ مادر به کلی از بین می رود و گاهی هم کانی های جدیدی در آن به وجود می آید که با شرایط جدید سازگارترند شکل2-8 (.
شکل 2-8تأثیر فشارهای جهت دار بر سنگ های دگرگون شده چنین مناظری را پدید می آورد.

این پاورپوینت در 34 اسلاید تنظیم شده است که شامل صفحه اول و معرفی ، اسلاید های متن کتاب با افکت وطراحی عالی کاملا تایپ شده بدون هیچ گونه کسر و اضافه ای ، کاملا تایپ شده،اسلاید تشکر و پایانی ، حجم فایل 1.9 مگابایت

aval zamin shenasi3 darse8اسلاید معرفی

aval zamin shenasi3 darse8اسلاید معرفی

nemoneh zamin shenasi3 darse8اسلاید نمونه

nemoneh zamin shenasi3 darse8اسلاید نمونه

، پاورپوینت درس8زمین شناسی سوم تجربی، فرایند دگرگونی و سنگ های دگرگون شده، پاورپوینت درس فرایند دگرگونی و سنگ های دگرگون شده زمین شناسی سوم دبیرستان، فرایند دگرگونی و سنگ های دگرگون شده پاورپوینت، فصل8 زمین شناسی سوم دبیرستان بصورت پاورپوینت، دانلود پاورپوینت در س8فرایند دگرگونی و سنگ های دگرگون شده زمین شناسی سوم دبیرستان، پاورپوینت درس8 زمین شناسی3 تجربی، دانلود پاورپوینت درس 8 زمین شناسی سوم دبیرستان رشته علوم تجربی، پاورپوینت آماده درس8 فرایند دگرگونی و سنگ های دگرگون شده زمین شناسی، پاورپوینت فصل8 زمین شناسی فرایند دگرگونی و سنگ های دگرگون شده، پاورپوینت درباره زمین شناسی سوم دبیرستان رشته علوم تجربی، پاورپوینت کتاب زمین شناسی فصل8


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط