پاورپوینت درس8جامعه شناسی سوم انسانی

پاورپوینت درس8جامعه شناسی سوم انسانی

پاورپوینت درس8جامعه شناسی2 رشته ادبیات و علوم انسانی سوم دبیرستان

درس هشتم
تغییرات هویتی و تحولات اجتماعی
هویت اکتسابی و تحرک اجتماعی
کسب هویت های اجتماعی جدید با تغييراتي در موقعیت های اجتماعی افراد همراه است. اين تغييرات موقعيتي مي تواند چه صورتها و اشَكالي داشته باشد ؟
انسانها پس از تولد اغلب هویت اجتماعی انتسابی خود را به صورت انفعالی در محیط خانواده و غیر آن می پذیرند. آنها پس از مدتی به گونه ای فعال با محیط اجتماعی خود برخورد می کنند و هویت اکتسابی اجتماعی خود را به دست می آورند و با کسب این هویت های اجتماعی جدید، موقعیت های اجتماعی نوینی را به دست می آورند.
جابجایی افراد از یک موقعیت اجتماعی به موقعیت اجتماعی دیگر را تحرک اجتماعی می گویند. تحرك اجتماعي سه نوع صعودي، نزولي و افقي دارد.
کارمند یک اداره هنگامی که مدیر بخش اداره می شود و یا مدیر یک بخش هنگامی که مدیر کل می گردد، تحرک اجتماعی صعودي پیدا کرده است . مدیر اداره هنگامی که از مدیریت عزل می شود و به صورت یک کارمند عادی به کار خود ادامه می دهد ، تحرک اجتماعی نزولی دارد. شخصی که شغل خود را تغییر می دهد، در صورتی که شغل جدید موقعیت اجتماعی او را تغییر ندهد، تحرک اجتماعی افقی دارد. کارمندی که از یک بخش اداره به بخش دیگر انتقال پیدا می کند، تحرک اجتماعی افقی پیدا کرده است.

این پاورپوینت در 21 اسلاید بصورت عالی و منظم تنظیم شده است.که شامل صفحه اول و معرفی ،اسلایدهای متن کتاب با افکت وطراحی عالی بصورت کاملا تایپ شده و بدون هیچ گونه کم و کسری ،اسلاید تشکر و پایانی می باشد. حجم فایل 600 کیلوبایت

aval darse8 jameshenasi2 sevomاسلاید نمونه

aval darse8 jameshenasi2 sevomاسلاید نمونه

اسلاید نمونه

اسلاید نمونه

، پاورپوینت درس8جامعه شناسی سوم انسانی، درس هشتم تغییرات هویتی و تحولات اجتماعی، پاورپوینت درس8جامعه شناسی2 رشته ادبیات و علوم انسانی سوم دبیرستان، پاورپوینت پاورپوینت درس8جامعه شناسی2 رشته ادبیات و علوم انسانی سوم دبیرستان جامعه شناسی 2، پاورپوینت پاورپوینت درس8جامعه شناسی2 رشته ادبیات و علوم انسانی سوم دبیرستان رشته علوم انسانی، پاورپوینت درس هشتم تغییرات هویتی و تحولات اجتماعی جامعه شناسی 2، دانلود پاورپوینت درس هشتم تغییرات هویتی و تحولات اجتماعی جامعه شناسی سوم دبیرستان، دانلود پاورپوینت درس هشتم تغییرات هویتی و تحولات اجتماعی جامعه شناسی 2 سوم انسانی، تغییرات هویتی و تحولات اجتماعی، پاورپوینت تغییرات هویتی و تحولات اجتماعی جامعه شناسی2، تغییرات هویتی و تحولات اجتماعی جامعه شناسی سوم انسانی، پاورپوینت درس تغییرات هویتی و تحولات اجتماعی جامعه شناسی سوم دبیرستان رشته ادبیات و علوم انسانی، powerpoint darse8 jamee shenasi2، تغییرات هویتی و تحولات اجتماعی.pptppt،، جامعه شناسی2درس8 سوم انسانی بصورت پاورپوینت، پاورپوینت درباره تغییرات هویتی و تحولات اجتماعی جامعه شناسی2، پاورپوینت درباره کتاب جامعه شناسی سوم انسانی


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط