پاورپوینت درس7زمین شناسی سوم تجربی

پاورپوینت درس7زمین شناسی سوم تجربی

٧
سنگ های رسوبی
بیشتر ما در محل هایی زندگی می کنیم که به آسانی نمی توانیم فعالیت یک آتشفشان یا طرز انجمادمادهٔ مذاب را ببینیم. اما مشاهدهٔ ساحل ماسه ای، یا رودی که مقداری گل به همراه می برد، آسان است.
می دانید که مواد همراه اغلب رودها، سرانجام به دریا می رسند و در ته آن رسوب می کنند. شما در هرنقطه از کشور که زندگی کنید، فاصلهٔ چندانی از رسوباتی که قبلاً تشکیل شده اند، یا امروزه در حال تشکیل اند، ندارید. این رسوبات به وسیلهٔ عواملی مانند آب، یخچال یا باد به وجود آمده و پس از جابه جایی، معمولاً به شکل لایه لایه روی هم ته نشین شده اند. )شکل 7-1( بیشتر رسوبات، سرانجام به سنگ های رسوبی تبدیل می شوند.
سنگ های رسوبی، لایه نازکی را در سطح زمین تشکیل می دهند ) 5 درصد از 35 کیلومتر اولیه پوسته قاره ای(، اما همین سنگ ها، در سطح زمین فراوان تر از سنگ های دیگرند.
سنگ های رسوبی، منابعی چون نفت، زغال سنگ، گازطبیعی، معادن آهن، آلومینیم، سنگ های  ساختمانی و مصالح ساختمانی دیگر را تشکیل می دهند، یعنی در زندگی ما اثر زیادی دارند.
سنگ های رسوبی، شواهد مربوط به تاریخچهٔ گذشته زمین را هم در بر دارند )فسیل ها و غیره( و نشان می دهند که وضع دریاها و خشکی ها، رشته کوه ها و غیره در گذشته چگونه بوده است.
شکل 7-1  یکی از مشخصات ظاهری سنگ های رسوبی، لایه لایه بودن آنهاست.
شکل 2-7  نسبت فراوانی سنگ های رسوبی در روی زمین

این پاورپوینت در 45 اسلاید تنظیم شده است که شامل صفحه اول و معرفی ، اسلاید های متن کتاب با افکت وطراحی عالی کاملا تایپ شده بدون هیچ گونه کسر و اضافه ای ،اسلاید تشکر و پایانی ، حجم فایل 1.32 مگابایت

aval zamin shenasi3 darse7اسلاید معرفی

aval zamin shenasi3 darse7اسلاید معرفی

nemoneh zamin shenasi3 darse7اسلاید نمونه

nemoneh zamin shenasi3 darse7اسلاید نمونه


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط