پاورپوینت درس6زمین شناسی سوم تجربی

پاورپوینت درس6زمین شناسی سوم تجربی

٦
ماگماتیسم و سنگ های آذرین
در گذشته ای نه چندان دور، زمین شناسان بر این باور بودند که آنچه در زیر پوسته زمین پنهان است حالتی مذاب دارد. بعدها شواهد به دست آمده نشان داد که مواد مذاب فقط در بخش هایی از داخل زمین دیده می شود که گرمای موجود، برای ذوب سنگ ها کافی است. این مواد مذاب پس از تشکیل شدن ممکن است به سطح زمین برسند، یا اینکه در درون زمین سرد شوند. در این موارد، سنگ های آذرین بیرونی و درونی حاصل می آیند.
در بارهٔ چگونگی فعالیت های بیرونی )آتشفشانی( در سطح زمین مطالب بیشتری می دانیم، زیراامکان آزمایش های مستقیم و مشاهدات فراوان دربارهٔ آنها در نقاط مختلفی از زمین فراهم است. اما در مورد چگونگی فعالیت های درونی که در اعماق پوستهٔ زمین صورت می گیرند اطلاعات ما اندک است و در این زمینه ناچاریم به شواهد غیرمستقیم قناعت کنیم. بخصوص که در این زمینه، مطالعات ما پس ازسرد شدن ماگما در تشکیل سنگ ها در آن اعماق انجام می گیرد و چگونگی انجام این عمل را به چشم نمی بینیم. از طرفی، ممکن است که از زمان پایان آن فعالیت ها میلیون ها سال هم گذشته باشد.

ماگما ضمن بالا آمدن از درز و شکاف های درون پوستهٔ زمین سرد می شوند و در مقایسه با سنگ های اطراف خود )سنگ های درونگیر( ساخت های مختلفی ایجاد می کنند. به این ساخت ها براساس شکل، اندازه و نحوهٔ قرار گرفتن آنها در بین لایه ها نام های مختلفی داده اند مانند؛ باتولیت، لاکولیت، دایک، سیل و …

این پاورپوینت در 30 اسلاید تنظیم شده است که شامل صفحه اول و معرفی ، اسلاید های متن کتاب با افکت وطراحی عالی کاملا تایپ شده بدون هیچ گونه کسر و اضافه ای ،اسلاید تشکر و پایانی ، حجم فایل 1.70 مگابایت

aval zamin shenasi3 darse6اسلاید معرفی

aval zamin shenasi3 darse6اسلاید معرفی

nemoneh zamin shenasi3 darse6اسلاید نمونه

nemoneh zamin shenasi3 darse6اسلاید نمونه


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط