پاورپوینت درس21 مطالعات اجتماعی پایه هفتم

پاورپوینت درس21 مطالعات اجتماعی پایه هفتم

فصل11
اوضاع اجتماعی  اقتصادی ایران باستان

زمان، تداوم و تغییر
حوزه های موضوعي:
نظام اجتماعي
فرهنگ و هویت
فضا و مکان
منابع و فعاّلیت های اقتصادی
مورخان فقط شرح حال و اقدامات شاهان و جنگ های حاکمان را مطالعه نمی کنند، بلکه به  اوضاع اجتماعی و اقتصادی، یعنی زندگی مردم و چگونگی معیشت آنان نیز توجه می کنند.
روابط اجتماعی، چگونگی گذراندن زندگی و کسب و کار مردم در گذشته از موضوعات جذاب تاریخی است و خیلی از افراد کنجکاو هستند تا دراین باره بدانند. شاید شما هم جزء این گروه باشید.
در این فصل شما با برخی کشفیات مورخان درباره روابط اجتماعی و اقتصادی  ایران باستان آشنا می شوید.
شما با آموختن اين فصل و انجام فعاّليت های آن درمی يابيد:
 خانواده در ایران باستان چه ویژگی هایی داشته است؟
 روابط اجتماعی در ایران باستان چگونه بوده است؟
 ایرانیان باستان چگونه معاش خود را تأمین می کردند؟
 مهم ترین دستاوردها و ابتکارات ایرانیان باستان در فعاّلیت های  اقتصادی چه بود؟
درس 21
اوضاع اجتماعی ایران باستان
به طور کلی، از اوضاع و احوال مردم ایران باستان شواهد و مدارک اندکی به جای مانده است. با این حال مورّخان توانسته اند با بررسی همین آثار به جامانده  تاحدودی به اوضاع اجتماعی آن دوره پی ببرند.

این پاورپوینت در 23 اسلاید تنظیم شده است که شامل صفحه اول و معرفی ،اسلاید های متن کتاب به صورت کامل و دقیق بصورت کاملاً تایپ شده و بدون هیچ گونه کسر و اضافه ای با افکت وطراحی عالی ،اسلاید تشکر و پایانی.حجم فایل1.37 مگابات

nemoneh darse21 motaleaat haftom

aval darse21 motaleaat haftomاسلاید معرفی

aval darse21 motaleaat haftomاسلاید معرفی


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط