پاورپوینت درس14پیام های آسمانی پایه هفتم

پاورپوینت درس14پیام های آسمانی پایه هفتم

درس چهاردهم
کمال هم نشین
گِلی خوشبوی در حمام روزی    

                                                              رسید از دست محبوبی به دستم
بدو گفتم که مشکی یا عَبیری

                                                               که از بوی دلاویز تو مستم
بگفتا من گِلی ناچیز بودم
                                                                ولیکن مدتی با گُل نشستم
کمال هم نشین در من اثر کرد

                                                                 و گرنه من همان خا کم که هستم ١
١ سعدی، گلستان.
فعالیّت کلاسی
با توجه به شعر بگویید، دوستان و هم نشینان چگونه بر یکدیگر تأثیر می گذارند؟
بعضی از ما همین که شخصی را چند مرتبه در خیابان، مدرسه، صف اتوبوس و یا مکان های دیگر ببینیم و از او خوشمان بیاید، با او دوست می شویم و بدون هیچ تحقیقی او را همنشین خود می سازیم. این روش انتخاب می تواند بسیار خطرناک باشد؛ چرا که ما به خوبی نمی دانیم دوست تازه ما چه ویژگی های رفتاری دارد.
برای اینکه بهترین دوستان را انتخاب کنیم، چه باید بکنیم؟

این پاورپوینت در32 اسلاید تنظیم شده است که شامل صفحه اول و معرفی ، اسلاید های متن کتاب بصورت دقیق و کامل با افکت ، طراحی، و رنگ بندی عالی ،کاملا تایپ شده حتی شعرهای درس، اسلاید تشکر و پایانی می باشد. حجم فایل:634کیلو بایت

nemoneh payamhayee asemani haftom drese14اسلاید نمونه

nemoneh payamhayee asemani haftom drese14اسلاید نمونه


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط