ماهواره وآسیب های ناشی از آن

ماهواره وآسیب های ناشی از آن

ماهواره و آسيب هاي ناشي از آن
امروز راديو، تلويزيون، ماهواره و اينترنت صاحب اختيار خانه و خانواده شده اند كه به جاي سرپرست خانوار و اعضاي خانواده تصميم مي گيرند و براي چگونه زيستن برنامه ريزي مي كنند و رقيبي براي كاركرد تربيتي خانواده محسوب مي شوند. ماهواره همواره يكي از مخرب ترين و اثر گذارترين ابزارهاي مدرن دشمن براي گسترش سلطه فرهنگي خود بر مسلمانان بوده و در حقيقت

فهرست مطالب
ماهواره و آسيب هاي ناشي از آن    2
آسيب شناسي ماهواره    2
كاهش تاثير پذيري اطفال از والدين:    2
ترويج خشونت    2
بحران هويت    2
گسترش بد حجابي    2
تهاجم فرهنگي    3
فروپاشي خانواده    3
30 آسیب فردی و اجتماعی ماهواره    4
اهداف ماهواره    4
۱- دعوت به نفاق و فسق    4
۲- دعوت به کارهای پست    4
۳- دعوت به فساد قلب و نفاق    4
۴- دعوت به بدی و فحشا و سخنان بی دلیل    4
۵- دعوت به نگاه آلوده و خیانت    4
آسیب‌های ماهواره    5
الف ) آسیب های فردی( روحی و روانی ، متأثر از فیلم‌های مبتذل و خشن)    5
۱- روان پریشی:    5
۲- حسرت و پشیمانی:    5
۳- خود ارضایی    5
۴- افسردگی شدید و گاه همراه با خودکشی    5
ب) آسیب های اجتماعی    6
۵. ایجاد روابط نا سالم    6
۶. افزایش جرایم توسط نمایش تصاویر خشونت بار    6
۷. ترویج مد گرایی و ارائه مد های آرایشی و پوشش زننده:    6
۸. ترویج عقاید و فرقه های نادرست و غیر اخلاقی مثل شیطان‌پرستی    6
۹. از بین رفتن قبح روابط غیر اخلاقی در بین مردم    6
پایین آمدن سطح رضایتمندی همسران:    6
نتیجه:    9

این تحقیق بصورت فایل WORD2007 تنظیم شده است که شامل  فهرست بندی و متن تحقیق بصورت مرتب و منظم با فونت 14 می باشد


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط