اوقات فراغت سالمندان

اوقات فراغت سالمندان

فهرست مطالب
عنوان                                                                                              صفحه
اوقات فراغت اما از نوع سالمندی
    مقدمه………………………………………………………………1
وضعیت سالمندی در منطقه مدیترانه شرقی ……………………..2
فرهنگ اوقات فراغت………………………………………………….3
اوقات فراغت و جنسیت……………………………………3
سالمندان چه می خواهند…………………………………………….4
نقش های متفاوت سالمندان در جامعه
    مشارکت در کار خبر………………………………………6
    تشکیل گروهای اجتماعی………………………………………..6
    ورزش روزانه و تفریح…………………………………………6
    اعطای بن های سفری به سالمندان…………………………….6
    در حسرت زیارت………………………………………………7
سالمندی فعال ……. ……………………………………….8
نتیجه گیری……. …………… ………….10
منابع……. …………. ………………………………………..11

مقدمه :
تابستان كه از راه می‌رسد همه به فكر اوقات فراغت می‌افتند و اول از همه اوقات فراغت بچه‌ها جوانان و نوجوانان را به ذهن می‌آورند، اما معمولا اهمیت اوقات فراغت برای كسانی كه ظاهرا در زمان فراغت عمرشان به سر می‌برند، فراموش می‌شود؛ اوقات فراغت سالمندان.
اوقات فراغت چیزی است كه گاهی سراسر زندگی سالمند را فراگرفته و نداشتن برنامه‌ای برای گذران آن فراغت را به بطالت و افسردگی می‌كشاند.
سالمندانی كه تنها زندگی می‌كنند، اغلب بخش اعظم وقت خود را به فكر كردن درباره فرزندان دور از خود یا با حسرت خوردن برای همسر مرحوم خود و مسائلی از این دست می‌گذرانند. این‌گونه انزوا ممكن است براحتی به افسردگی منجر شود

این تحقیق در12 صفحه تنظیم شده است که شامل صفحه اول و معرفی ، فهرست مطالب و متن تحقیق می باشد که با ورد 2007 تنظیم شده است.


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط