پاورپوینت فصل 9 زیست شناسی وآزمایشگاه2 رشته علوم تجربی

پاورپوینت فصل 9 زیست شناسی وآزمایشگاه2 رشته علوم تجربی

9
تولید مثل گیاهان
بقای گونه ها وابسته به تولیدمثل افراد آن است. از فصل قبل به خاطر دارید که موجودات زنده تولیدمثل جنسی و غیرجنسی دارند. بسیاری از گیاهان به هر دو روش جنسی و غیرجنسی تولیدمثل می کنند. در این فصل ضمن مطالعهٔ چرخهٔ زندگی گیاهان نحوهٔ تولیدمثل غیرجنسی و جنسی را در گیاهان مطالعه می کنید.
1- گیاهان از تغییر جلبک های سبز پرسلولی به وجود آمده اند
میلیون ها سال قبل، گیاهان از تغییر جلبک های سبز پرسلولی که در اقیانوس ها زندگی می کردند، به وجود آمدند و در طول زمان با زندگی در خشکی سازگار شدند. گیاهان می توانند آب را جذب و حفظ کنند، این ویژگی امکان زندگی را در خشکی برای آنها فراهم کرده است. اکنون بزرگ ترین جاندار روی زمین درختی به نام سکویا 1 است )شکل 1-9). ارتفاع بعضی از این درختان به بیش از صد متر و قطر تنهٔ آنها به بیش از هفت متر می رسد.
نوعی بازدانه Sequoiadendron giganteum  1
اکثر گیاهان ریشه دارند و با استفاده از آن آب را از زمین می گیرند. آوندهای چوبی گیاهان، آب و مواد معدنی را از ریشه به دورترین بخش های گیاه نسبت به خاک، حمل می کنند. این گیاهان را که آوند دارند، گیاهان آوندی می نامند.
شکل 1-9  -درخت سکویا، بزرگ ترین جاندار روی زمین
2- تولید مثل جنسی در گیاهان بدون دانه
3 -تولید مثل جنسی گیاهان دانه دار
4- تولیدمثل غیرجنسی
: پاورپوینت فصل 9 زیست شناسی وآزمایشگاه2 رشته علوم تجربی

این پاورپوینت در 65 اسلاید تنظیم شده است که شامل هر چهار بخش فصل9 زیست شناسی دوم دبیرستان رشته علوم تجربی ،اسلایدهای متن کتاب با افکت وطراحی و عالی ،اسلاید تشکرو پایانی  حجم: 2.95 مگابایت

نمونه اسلایدهای فصل9 زیست شناسی دوم دبیرستان

aval fasle9 zist 2 sevom dabirestanاسلاید معرفی

aval fasle9 zist 2 sevom dabirestanاسلاید معرفی

nemoneh3 fasle9 zist 2 sevom dabirestan


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط