پاورپوینت درس نوزدهم ویژگی های منطقه جنوب غربی اسیا مطالعات هشتم

پاورپوینت درس19مطالعات اجتماعی پایه هشتم

پاورپوینت درس نوزدهم ویژگی های منطقه جنوب غربی اسیا مطالعات هشتم

پاورپوینت درس19مطالعات اجتماعی پایه هشتم(ویژگی های منطقۀ جنوب غربی آسیا)

فصل 10
منطقۀ جنوب غربی آسیا
و جایگاه ایران در آن
میدانید که ایران در جنوب غربی آسیا واقع است.
این منطقه از نظر تاریخی و فرهنگی، منابع نفت و گاز، دسترسی به سواحل و آ بهای آزاد و اقیانوس ها، اهمیت زیادی دارد. به همین دلیل این منطقه از مناطق مهم جهان به شمار می رود.
کشور ما ایران در منطقهٔ جنوب غربی آسیا، از جایگاه و موقعیت ممتازی برخوردار است.
در این فصل با ویژگی های منطقه و جایگاه ایران در آن آشنا می شوید.
درس 19

ویژگی های منطقۀ جنوب غربی آسیا

موقعیت
به نقشه توجه کنید. این نقشه، منطقهٔ جنوب غربی آسیا را نشان می دهد. بنابر نظر برخی صاحب نظران 1، این منطقه را می توان تقریباً درون یک مثلث جای داد به طوری که اضلاع این مثلث از تنگهٔ ٭ بُسفر و داردانل در ترکیه تا کوه های پامیر در مشرق و از آنجا تا خلیج٭ عَدَن و بابُ المَندَب را دربر می گیرد.

این پاورپوینت در 22 اسلاید تنظیم شده است که شام صفحه اول ومعرفی ،اسلایدهای متن کتاب فصل10 درس19 بصورت کامل بدون هیچ گونه کسر و اضافه ای ،اسلاید تشکر و پایانی   حجم فایل 2.14 مگابایت

نمونه اسلاید:

aval motaleaat hashtomاسلاید معرفی پاورپوینت درس نوزدهم ویژگی های منطقه جنوب غربی اسیا مطالعات

aval motaleaat hashtomاسلاید معرفی پاورپوینت درس نوزدهم ویژگی های منطقه جنوب غربی اسیا مطالعات

پاورپوینت درس نوزدهم ویژگی های منطقه جنوب غربی اسیا مطالعات nemoneh motaleaat hashtom

پاورپوینت درس نوزدهم ویژگی های منطقه جنوب غربی اسیا مطالعات


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط