پاورپوینت درس14 تاریخ ایران و جهان سوم انسانی

پاورپوینت درس14 تاریخ ایران و جهان سوم انسانی

درس 14
اوضاع سیاسی و اداری ایران در عصر قاجار
(از تأسیس حکومت تا پایان سلطنت ناصرالدین شاه)

مقدمه
قاجاریان از جمله طوایف ترک بودند که نیروی قزلباشان را تشکیل دادند و شاه اسماعیل اول صفوی را در رسیدن به قدرت یاری کردند. شاه عباس اول به منظور کاهش قدرت قزلباشان، ایل قاجار را در سه منطقۀ شمال خراسان، استرآباد )گرگان( و آذربایجان سکونت داد. بعد از مرگ شاه عباس و آغاز ضعف حکومت صفویه، قاجاریان ساکن استرآباد قدرت بیشتری یافتند و پس از تصرف اصفهان توسط افغانان، فتحعل یخان رئیس ایل قاجار به یاری تهماسب دوم شتافت. اما قتل وی، تلاش آن ایل را برای کسب قدرت سیاسی ناکام گذاشت. کشته شدن محمد حسن خان قاجار رئیس ایل قاجار در رقابت با کریم خان زند نیز آرزوی قاجارها را برای رسیدن به پادشاهی ایران تا زمان آقامحمدخان به تأخیر انداخت.

این پاورپوینت در35 اسلاید تنظیم شده است که شامل صفحه اول و معرفی ،اسلایدهای متن کتاب با افکت وطراحی عالی بدون هیچ گونه کسرو اضافه ای ، اسلاید تشکر و پایانی .

حجم:848کیلوبایت

aval darse 14 tarikh iran ve jahanاسلاید معرفی

aval darse 14 tarikh iran ve jahanاسلاید معرفی


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط