پاورپوینت درس10 جامعه شناسی 2 سوم انسانی

پاورپوینت درس10 جامعه شناسی سوم انسانی

پاورپوینت درس دهم از خود بیگانگی فرهنگی جامعه شناسی سوم دبیرستان

پاورپوینت درس10 جامعه شناسی 2 سوم انسانی

پاورپوینت درس دهم جامعه شناسی سوم دبیرستان

پاورپوینت درس از خود بیگانگی فرهنگی جامعه شناسی سوم انسانی

درس10
از خود بیگانگی فرهنگی
جشن های 2500 ساله نظام شاهنشاهی.
از خود بیگانگی فرهنگی
ارتباطات بین فرهنگی
ارتباطات و داد و ستدهای فرهنگی می تواند شکل های مختلفی داشته باشد . کدام نوع از ارتباطات فرهنگی به توسعه و بسط یک فرهنگ منجر می شود و کدام نوع از ارتباطات ، تحولات فرهنگی را به وجود می آورد ؟

این پاورپوینت در 23 اسلاید تنظیم شده است که شامل صفحه اول و معرفی ،اسلایدهای متن کتاب با افکت و طراحی عالی ،اسلاید تشکر و پایانی می باشد . حجم1.4

darse10jameshenasi2 sevomاسلاید معرفی پاورپوینت درس دهم از خود بیگانگی فرهنگی جامعه شناسی سوم دبیرستان

پاورپوینت درس دهم از خود بیگانگی فرهنگی جامعه شناسی سوم دبیرستان

 پاورپوینت درس دهم از خود بیگانگی فرهنگی جامعه شناسی سوم دبیرستان nemoneh 10 jameshenasi2 sevom

پاورپوینت درس دهم از خود بیگانگی فرهنگی جامعه شناسی سوم دبیرستان


تهیه و تنظیم مهرماه 98

مطالب مرتبط